TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu İnciraltı Bölgesi ve Kültürpark Süreci Basın Açıklaması

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu İnciraltı Bölgesi ve Kültürpark Süreci Basın Açıklaması

08 Ekim 2020

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir tarafından son günlerde Kentin farklı bölgelerinde yürütülen proje ve planlama çalışmaları kapsamında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak ilgili meslek odalarımızın katılımı ile bilim, planlama ,mühendislik ve kamu yararı doğrultusunda görüş ve değerlendirmelerimizin paylaşıldığı ve kent mücadelesinin yürütüldüğü vurgusu yapılarak, kentimizin en önemli nefes alanlarından olan İnciraltı Bölgesi ve Kültürpark Alanı'na ilişkin son günlerde yaşanan gelişmeler kapsamında geçmiş yıllardan beri ifade etiğimiz görüşlerimizin bir kez daha paylaşılması zorunluluğu duyulduğu ifade edilerek, Basın açıklamaları kamuoyu ile paylaşıldı. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik TÜRK tarafından okunan İnciraltı Bölgesine yönelik açıklamada; 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak; bir süredir “İnciraltı Sorunu Çözüm Bekliyor-İnciraltı’nı Hep Birlikte Planlayacağız-İnciraltı ve Çeşme Projesi Bir Düşünülüyor” gibi haberler ile çeşitli yayın organlarında yer alan ve kamuoyuna İnciraltı Bölgesinin imara açılmasına yönelik taleplerin hayata geçirilmesine yönelik ilk işaretlerin verilmekte olduğu süreci hassasiyetle takip edildiği ifade edilerek, bölgenin yıllardır çözümsüz bir leke olarak kaldığı, bölgedeki arazi sahiplerinin mağdur olduğu, bölgede tarımın yapılamaz durumda olduğu, bahçelerin kuruduğu, yeraltı sularının tuzlandığı, seracılığın para kazandırmadığı gibi her türlü gerekçenin oluşturulduğu ve devlet büyüklerinden pankartla yardım istendiği bir süreci geride bırakmanın ardından son olarak, İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 23.09.2020 tarihinde alanın yapılaşmaya açılmasının dayanağı olan ve “tarım dışı amaçla kullanılabilir” görüşü veren karar oy çokluğuyla alındığı ifade edilen açıklama kapsamında; İnciraltı, Üçkuyular Vapur İskelesinden başlayan ve Bahçelerarası mahallesini de içine alan yaklaşık 7000 dekarlık “yoğun tarımsal faaliyetin yapıldığı” alandaki tarımsal faaliyetler arasında; narenciye bahçeleri, örtüaltı (sera) tarımı ve çeşitli meyve bahçeleri yer almaktadır. Kentimizin batı gelişme aksında bulunan ve doğal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli değerler içeren İnciraltı, kentimizin en önemli açık ve yeşil alan olma özelliğine sahip bölgesi konumundadır. Dolayısıyla adı Koruma Amaçlı olup yapılaşmaya ve betonlaşmaya onay veren plan kararlarının değil; bugün ve gelecekte İnciraltı’nın özelliklerini ve geçmiş ile ilişkisini koruyan ve süreklilik gösteren planlama kararlarının yaşama geçirilmesi önemli olduğu vurgulandı. “Bu Bölge 2006 yılından beri politikacılar tarafından yöre insanına umut tacirliği yapılarak, arazilerinizi imara açacağız sözleri verilerek, oy simsarlığının sonucu olarak bu günlere gelmiştir. Bu bölge son yıllarda arazi sahibi olup ben buraları imara açtırırım diyerek yöre halkını inandıranların yüzünden bugünlere geldiği belirtildi. 2020 yılında geldiğimiz noktada ise yine bölgenin sağlık turizmi amaçlı planlanmak istendiği önce kamuoyuna ısıtılarak getirilmiş, bölgenin çözümsüz ve atıl bir alan olduğu, tarımsal aktivitelerin yapılamadığı, tarımsal özelliğinin yitirildiği, hatta bölgede binlerce yıldır var olan jeotermalin tarımı bitirdiği, kaçak yapılaşmaya açıldığı gibi hiçbir bilimsel temele dayanmayan gerekçeler ile kamuoyu yaratılmaya çalışılmış, bunun içinde kamu kurumlarının görüşleri olduğu öne sürülerek siyasi bir ortam oluşturulmuş ve en sonunda Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması amacıyla planlama süreci başlatılmıştır. Bilinmelidir ki; Koruma Amaçlı İmar Planı ile ortaya getirilen süreç bölgenin tarımsal ve doğal özelliklerinin korunmasına yönelik bir planlama yapılacağı anlamına gelmemektedir. Bu açıklamaların yapılmasını getiren süreci yürütenlerin asıl amacı; sadece arazilerinden daha fazla para kazanarak rant elde etmek istemeleridir. Ancak bu kişiler isteklerini bilimsel temellere dayandırmalıdır. İnciraltı’nın tarımsal potansiyeli dikkate alınarak, bölgedeki hak sahiplerinin sürdürülebilir bir şekilde arazilerinden gelir elde edebilecekleri bir uygulama kararında TMMOB’a bağlı odalar olarak tüm desteği vereceğimizi, ancak bölgede yapılacak ranta yönelik tüm uygulamaların da karşısında mücadeleyi kamu yararı, kent ve İzmirli yurttaşlarımız için büyüteceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz… ifadeleri kullanıldı. Kültürpark Gündemine ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına ;Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Elvin SÖNMEZ GÜLER tarafından okunan basın açıklaması kapsamında; İzmir’in kent merkezinde yer alan doğal ve tarihi sit statüsüne sahip en önemli kent parkı olan Kültürpark’ın, bizden sonra ki nesillere korunarak aktarılması için 2014 yılından bu yana kentimizin meslek odaları olarak ; diğer STK’lar, Platformlar ve İzmirliler ile birlikte önemli bir mücadele yürütüldüğü,TMMOB’ a bağlı meslek odalarının ve İl Koordinasyon Kurulumuzun uzun yıllar içerisinde gerçekleştirdiği çalıştaylar ve hazırladığı raporlarda, Kültürpark’a ilişkin bilim ve teknik ışığında tüm değerlendirmelerimiz, karşı olduğumuz planlama ve uygulamalar, Kültürpark’ın geleceğine yönelik beklentilerimiz açık bir şekilde yer almış, ilgili idareler ve kamuoyu ile de paylaşıldığı ifade edildi. Ülkemizin ve İzmir kentinin tarih, ekonomi, kültürel ve sosyal yapısı üzerinde son derece önemli izler bırakan Kültürpark, doğa ile kültürün iç içe geçtiği vazgeçilemez bir kültürel mirastır. 420 000 m2’lik bir alana kurulu olan ve 200 000 m2’lik yeşil alana sahip Kültürpark’ta, 136 türe ait 7724 adet bitki varlığı yer almaktadır. İzmir’in en önemli yeşil alanı olan Kültürpark’ın ekolojik işlevlerinin de ayrıca vurgulanması gerekmektedir. Kültürpark, Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya olduğu tehditlerden birisi olan iklim değişikliği ile mücadelemizde Kentimiz için önemli bir doğal yutak durumundadır. Kültürpark; Kent merkezinde kalan bir ‘kent parkı’ olarak , kendi içinde ve yakın çevresinde oluşturduğu mikroklima ile kent iklimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sn Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığı çalışma sürecinde ; ilgili Meslek Odalarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarından oluşan çalışma gurubu her hangi bir ön koşul olmaksızın çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında Kültürpark’ın korunabilmesi için en önemli bileşen olan “Koruma Amaçlı İmar Planı”nın hayata geçirilmesi çalışmaları halen yürütülmektedir. Çalışma kapsamında eksik görülen bilimsel veri ve analizlerin tamamlanması konusunda çalışma grubu tarafından ortak karar alınmış ve bugün gelinen aşamada söz konusu çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Bilimsel veri ve çalışmaların tamamlanmasının ardından “ekolojik hassas bir bölge” olan Kültürpark’ın “Koruma Amaçlı İmar Planı”nın yapılması çalışması yine ilgili Meslek Odalarımızın içerisinde yer aldığı bir süreçte yürütülecektir. Kültürpark’a Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar da hiçbir müdahalede bulunulmamalı, bu süreçte alanın zarar görmeden korunması sağlanmalıdır. Bunun aksi bir durum Kurulumuzca kabul edilmeyecektir. Bu görüşlerle birlikte 2014 yılında İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak yapmış olduğumuz basın toplantısında dile getirdiğimiz hassasiyetlerimizin aynı şekilde devam ettiğini ve hassasiyetlerimizin giderilmediği bir çözümün paydaşı olmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz; ifadeleri kullanıldı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir tarafından yapılan değerlendirme ile; İnciraltı Sürecinde Toprak Koruma Kurulu Kararları ve Bölgenin Doğal yapısının bozulmasına neden olan sorumlulularla ilgili hukuki sürecin yürütüleceği, Yerel İdareler tarafından da kaçak yapılaşma ve etkilere karşı mücadelenin etkin yapılması görevi hatırlatıldı. TMMOB’un kurulduğu günden bu yana Kamu Yararını ön plana koyarak bilimsel verilerin ışığı altında görüşlerini bağımsız olarak, halkın yararına ifade ettiği belirtilerek; Plansız programsız, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla, kamu yararı ve hukuk ilkelerini hiçe sayan ve ranta hizmet eden politikalara da her zaman karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkışlarda bilimi temel almış, bireysellikten uzak, kentin ve kentlinin yararına tüm projelerin yanında yer almış, yaşama geçmesinde çaba harcamıştır. TMMOB un şimdiye kadar yürüttüğü kent mücadelelerinde haklı çıktığı, mücadelesini rantın ve belirli grupların yararına değil, TMMOB İlkeleri kapsamında emek, bilim, doğa ve halktan yana yürütüldüğünü ifade ederek mücadelenin büyütülerek devam edeceği vurgulanmıştır. 

 ‘TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen İnciraltı ve Kültürpark Gündemine ilişkin basın açıklamalarının tam metnine İnciraltı Açıklama ve Kültürpark Açıklama‘dan ulaşabilirsiniz. 

 Saygılarımızla… 

 TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU