Sağlıklı Yaşanabilir Kentler İçin Mimarlık!

Sağlıklı Yaşanabilir Kentler İçin Mimarlık!

20 Ekim 2009

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan ve bu yıl ülkemizde 13 Ekim 2014’te düzenlenecek olan Dünya Mimarlık Günü teması, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından “Sağlıklı Kentler, Mutlu Kentler” olarak belirlenmiştir.

Mimarların enerji, uygulama ve malzeme alanlarındaki etik tutumları, kentsel mekân kadar kentleri de bir bütün olarak etkilemekte; mimarlar, kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği konusunda toplumsal sorumluluk taşımaktadırlar. Barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık, yalnızca bina üretim süreci ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı sosyal sorumluluk nedeniyle herkes için yararlı ve önemlidir.

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasa ile koruma altına alınmış ve Devlete ise “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek” ödevi verilmiştir. Dolayısıyla yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi; mimarların, merkezi-yerel yönetimlerin, ilgili tüm kurumların ve meslek örgütlerinin ortak sorumluluğudur.

ülkemizde bu sorumluluğu yerine getirmeyen, yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran merkezi-yerel yönetim politikalarına karşı en özgün muhalefet hareketi Gezi Parkı’nın korunmasını amaçlayan direniş ile başlamış ve toplumsal duyarlılığa dönüşmüştür.

Toplum; aidiyet ve kimlik duygularının sanatsal ve mekânsal ifadesi olan kamusal alanlara, geleceğin mirasını oluşturan yapılı çevreye ve ülkenin tarih, kültür ve yaşam dokusunun temeli olan mimarlığa sahip çıkmaktadır. Hem kullanıcısı hem de işvereni olduğu mimarlığın; ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları temel alan insan-odaklı, katılımcı politikalarla üretilmesi talebini iletmektedir.

Bu çerçevede Mimarlar Odası olarak; sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulması için, tüm doğal, kültürel ve mimari değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odası