Mimarlar Odası 60.Yılında

Mimarlar Odası 60.Yılında

17 Haziran 2014

TMMOB Mimarlar Odası, 1954 yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, kamu ve toplum yararına çalışan Anayasal bir meslek kuruluşudur. Kurulduğundan bu yana, mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarının, ülkemizin, kentlerimizin imar süreciyle doğrudan bağı nedeniyle, kentleşme sorunlarını dikkatli biçimde izlemekte, gerektiğinde müdahale etmektedir.

60 yıllık birikimi ile özgün bir yapıya sahip Mimarlar Odası, 1970’lerde toplumcu niteliğine kavuşarak, 1980'lerde yaşanan kesintiye rağmen, kamu ve toplum yararına yapılan kentsel mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir. Bu sürecin doğal bir sonucu, bir meslek kuruluşu olarak 1990’larda yaşanan fiziki ve ekonomik depremlerin yarattığı olumsuzluklara karşı örgütlenmede yeni bir aşamaya geçmiş ve 2000’li yıllarda kentsel yağma karşısındaki rolü daha da artmıştır.

Günümüz toplumunun içinde bulunduğu sosyal ekonomik ve politik süreçler mimarlıktan bağımsız düşünülemez. Bu bağlamda, Mimarlar Odası’nın görevi ve sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle mimarlık eğitiminden, sürekli mesleki gelişime, mesleki yeterliliklerin belirlenmesinden, uluslararası denklik arayışlarına kadar gündemde olan gelişmeler, ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilmekte, meslek ortamının yeniden yapılanması çalışmaları sürdürülmektedir. Mimarlar Odası, toplum hizmetinde bir meslek örgütü olarak mimarların haklarını koruma ve kollamanın yanı sıra, toplumun sağlıklı bir yaşam çevresine kavuşmasını ilke edinmiştir.

Atatürk Orman çiftliği’nden Gezi Olaylarına, Soma’da yaşanan iş cinayetlerine kadar pek çok alanda Mimarlar Odası, hem mimarlığın genel insancıl ve toplumsal misyonuna uygun olarak, hem de Anayasa ve yasalardan aldığı “kamusal yükümlülükler” gereğince, halkın kent, çevre ve kültürel hakları ile mimarlık arasındaki ayrılmaz bağların fikir ve mücadele kurumu olmuştur. Merkez, şube ve temsilcilik örgütleriyle ülkenin her yerinde bu alanlardaki sorunların çözümü ve sakıncalı uygulamaların giderilmesi için mimarlık ve toplum ilkeleri ışığında çaba göstermektedir.

Bu bağlamda Mimarlar Odası 60 yılın getirdiği bilgi birikimi ve sorumlulukla, mesleğe ve kamu yararına ilişkin üstlendiği sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye, tüm duyarlı kesimlerle dayanışma içerisinde mücadele etmeye devam etmektedir.

TMMOB MİMARLAR ODASI