Kültürpark'ta Yapılaşma Yoğunluğu Arttırılmamalı, Açık Yeşil Alan Olarak Korunmalıdır

Kültürpark'ta Yapılaşma Yoğunluğu Arttırılmamalı, Açık Yeşil Alan Olarak Korunmalıdır

20 Eylül 2010

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bileşeni Meslek Odaları olarak, İzmir'in simge değerlerinden olan ve 83.sü düzenlenen Uluslararası İzmir Fuarı'nı geçirdiğimiz bu günlerde, Gaziemir'de yapılacak yeni fuar alanı ile birlikte mevcut fuar alanının geleceği konusunda taşıdığımız kaygı ve sorumluluk bu konuda saygıdeğer kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettirmiştir.

Kültürpark olarak da anılan İzmir Fuar Alanı, Türkiye'de fuarcılığın öncü kenti olan İzmir'in kimlik değerlerinden olmasının yanı sıra, kent merkezinde yer alan tek yeşil alan, İzmir ve ulusal tarih içindeki önemi ve kent belleğindeki rolü ile doğa ile kültürün iç içe geçtiği bir kültürel peyzaj alanıdır. Bu bağlamda bünyesinde barındırdığı canlı doku çok büyük öneme sahiptir. 421.000 m2'lik bir alan olan Kültürpark'ta 200'den fazla türe ait 7.261 ağaç ve çalı bulunmaktadır. Dolayısı ile Kültürpark'ın geleceği tartışmalarında ve tasarılarında sahip olduğu bu önem ve özelliklerin hassasiyetle korunması gerekmektedir. Ancak ülkemiz metropollerinde örneklerini sıkça gördüğümüz üzere tarihi alanların, yeşil alanların hızla yok edilerek betonlaştırıldığı, bizden sonrakilere verilmek üzere bize emanet bırakılan değerlerin rant uğruna bir bir talan edildiği su götürmez bir gerçektir. Aynı kaderi Kültürpark'ın yaşamaması için her platformda tarihi, kültürel değerlerimize, kentimize sahip çıkmanın sorumluluğu ile hareket etme gerekliliğini hatırlatmak meslek odaları olarak öncelikli görevimizdir. Bu görev ve sorumlulukla, Kültürpark'ın "Kongre Merkezi" ya da benzer şekildeki işlevlerle yapılaşmasının ve yapılaşma yoğunluğunu arttırıcı her türlü önerinin karşısında olduğumuzu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız.
Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültürpark'ın geleceği konusunda yaptığı katılım toplantılarına değinmekte de fayda görmekteyiz. Bugüne kadar yapılmış olan 2 toplantıya TMMOB'ye bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası katılım sağlamış ve mesleki açıdan yapılan Kültürpark değerlendirmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılmıştır. Beklentimiz ve temennimiz bu katılımın gerçek anlamda ve nitelikli bir katılıma dönüşmesini sağlayacak ortam ve şartların yaratılması, tüm görüş ve düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılması, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesidir. Maalesef bu konuda beklentimizin karşılanabildiğini söylemek mümkün değildir.

Bu yüzden burada, 83. Uluslararası İzmir Fuarı'nın henüz sona erdiği bu günlerde bir kez daha Fuar Alanının İzmir ve İzmirliler için önemini vurgulamak ve neden önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz.

  • Fuar alanının temel işlevi fuar ve park alanı olup, yaklaşımda bu temel iki işleve sadık kalınmalıdır. Kültürpark'ın canlanmasına olumlu etkisi olacak küçük el sanatları ve kültürel amaçlı doğrudan tüketiciye yönelik fuarlar esas alınmalıdır.
  •  Temel işlevlerle birlikte süreç içerisinde bu temel işlevlerin bir parçası haline gelen ve bütünlenen yardımcı işlevler olarak tanımlanabilecek spor-kültür/sanat-eğlence-lunapark gibi işlevler oluşmuştur. Alanın kültürel değerini taşıyan mevcut işlevlerin sürdürülmesinin sağlanması önem teşkil etmektedir.
  • Mevcut işlevlerin sürdürülmesinde işlevler arası dengenin ve sürekliğinin korunmasına dikkat edilmelidir.
  • Kültürpark'ın hassas ekolojik yapısı mutlak korunmalıdır.
  • Kültürpark'ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve kesinlikle yoğunluk arttırıcı kapalı hacim oluşturabilecek her türlü müdahaleden kaçınılması gerekmektedir. İzmir için önemsenen Kongre Merkezi önerisi gibi bir önerinin Kültürpark yerine, kent bütününde ele alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu işlevin ihtiyaçları da dikkate alındığında, bu ihtiyaçların karşılanabileceği ve söz konusu işlevle önerildiği alanın kente kazanılmasına katkı koyabileceği nitelikteki bir alanda önerilmesi, gerek fuar alanı gerekse İzmir kenti için faydalı olacaktır.
  • İhtisas fuarlarının Gaziemir'de oluşacak yeni fuar alanına taşınması ile birlikte, bu işleve yönelik mevcut yapıların; yeşil alan/açık alan olarak değerlendirilecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

Paylaştığımız bu görüş ve önerilerimizle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Fuar Alanına yönelik gelecek tasarısını şeffaf bir katılımla oluşturması ve kamuoyu ile paylaşmasını beklediğimizi belirtir, bu sürecin takipçisi olacağımızı Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU