Kobani'de Yaşanan İnsanlık ve Savaş Suçunu Kınıyoruz!

Kobani'de Yaşanan İnsanlık ve Savaş Suçunu Kınıyoruz!

09 Ekim 2015

Mimarlar Odası olarak, Kobani Kantonu’nda yaklaşık yirmi beş gündür devam eden ve giderek şiddetlenen; çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan, insanların sağlıklı ve güvenlikli yaşama hakkını gasp eden saldırıları artan bir kaygıyla izlemekteyiz.

Bölgemizde yaşanan gelişmeler sonucu göç etmek zorunda kalan siviller; temel insan hak ve özgürlükleri olan yaşam ve çevre hakkından, düşünce, ifade ve inanç özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta; yaşanan göç ve çatışmalar Kobani’ye komşu sınır illerimizde yasam koşullarını etkilemekte; bölgede boşaltılan yerleşimler ve alınan güvenlik önlemleri hakkında basına çelişkili bilgiler yansımaktadır.

Kamuoyunda biline adıyla IŞİD’in işgali altındaki Kobani topraklarında can ve mal kaybına sebep olan saldırıları insanlık ve savaş suçu olmasının yanı sıra uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. Cenevre Sözleşmesi uyarınca; kendilerini çatışma ve/veya işgal altında bulan tüm masum siviller, ayrım gözetilmeksizin, korunmalıdır. Her devlet barış hakkini korumak ve bu hakkin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Oysa yakin dönemde Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Libya ve Gazze’nin ardından son olarak Kobani’de yaşanan katliamlar bölge ülkelerinde ve küresel ölçekte sivilleri tehdit etmektedir.

Uygarlıkların ve farklı inançların beşiği olan; ortak birikim ve zenginlikleri geleceğe taşıyan Orta Doğu coğrafyasında ve bölgemizde mezhepçi ve ırkçı şiddetin biran önce durdurularak barışın sağlanması yaşamsal bir önem taşımaktadır. Herhangi bir bölgenin etnik olarak temizlenmesi, kültürel ya da dini değerlere bağlı olarak ayrımcı düzenlemelere dayalı uygulamalar yapılması kabul edilemez.

Mimarlık evrensel değerleri bağlamında insancıldır, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır. Bizler, en temel insan hakkı olan sağlıklı ve güvenlikli bir çevrede yaşama hakkını ödünsüz savunmaktayız. ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışma ve savaşlar; barışçıl çözümlere yönelik çabaların artırılması, kültürel ve sosyal değerlerin korunması yoluyla sonlandırılabilir.

Bu bağlamda, Mimarlar Odası olarak, uluslararası kamuoyunu Kobani’de yaşayan sivil halkın korunması için acilen harekete geçmeye çağırıyor; uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olan saldırıları kınıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası