İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Plan Notu Değişikliğine Mahkemeden İptal

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Plan Notu Değişikliğine Mahkemeden İptal

28 Kasım 2015

İzmir 1. İdare Mahkemesi Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin açmış olduğu iptal davasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 05.1499 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı plan notlarında yer alan “Turizm + Ticaret” ve “Turizm + Ticaret + Kültür” tanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliğinin “kamu yararı taşıyan nesnel ve teknik gerekçelere dayanmaması, planda öngörülmeyen bir nüfus artışına neden olmasına karşın, artan bu nüfusun ihtiyacı olan ilave teknik ve sosyal altyapı alanlarının yine aynı bölge içerisinde planlanmasına yönelik bir plan kararı içermemesi ve mevcut planın işlevsel bölgeleme kararına dayanan yaklaşımını ve bu yaklaşımın hayata geçmesine yönelik yönlendiriciliğini ve bütünlüğünü ortadan kaldırması gerekçeleriyle planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına, yasal mevzuata uygun olmadığı ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle” iptaline karar verdi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu