İktidarın "Rant Tutkusu" Emekçileri ve Hukuku Katletmektedir!

İktidarın "Rant Tutkusu" Emekçileri ve Hukuku Katletmektedir!

08 Eylül 2014

Dönemin TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar tarafından; Ali Sami Yen Stadı’nın yerinde, İstanbul’a mimari zenginlik katacağı ve trafiği rahatlatacağı iddialarıyla, prestij yapısı olarak tanıtılan Torun Center’da 6 Eylül 2014 tarihinde on yurttaşımız daha iş kazasında hayatını kaybetmiştir.

İş cinayetinde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine, emekçilere ve toplumuza başsağlığı diliyoruz.

Şimdiki meşruiyet sorunlu Cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla, planda “Açık Spor Alanı” ve bölgede yaşayan yurttaşların depremde sığınabilecekleri tek boş alan olan Ali Sami Yen Stadı yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılmıştır. Torun Center için 2010 yılında TOKİ tarafından hazırlanan plan tadilatının, hukuka aykırı olduğu ve telafisi olanaksız zararlara sebep olacağı mahkemelerce tespit edilmesine karşın idare, yapılan değişiklikler yoluyla bu davaları konusuz bırakmış ve ruhsatı onaylanan yapının inşaatı başlatılmıştır.

Gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edilen yapıda; hem TOKİ’nin hem de inşaatı üstlenen Torunlar GYO’nun “kâr hırsı” ve “işçi sağlığı iş güvenliği” için gerekli tedbirleri almaması, işçilerimizin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Yapının bir an önce tamamlanarak; satışından elde edilecek gelirin paylaşılmasının “kamu yararı” olarak görüldüğü ve Haziran ayında İstanbul Valiliği çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inşaatta faaliyetin geceleri de sürmesine izin verildiği ise yaşanan bu cinayetle ortaya çıkmıştır.

Kamu denetimini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan anlayış; sermayenin azami kâr hırsı, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve çalışanlar aleyhine oluşturulan politikalar; güvenlikle ilgili yapılması gereken harcamaların gereksiz masraf olarak görülmesi; ülkemizde bugüne kadar pek çok çalışanın hayatına mal olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Yaşanan kazalarda hayatını kaybeden işçilerimiz; iktidarın “sektörün doğasında iş kazalarının var olduğu” söylemiyle unutturulmaktadır. Son olarak Mayıs ayında üç yüzden fazla yurttaşımızın can verdiği kazanın ardından iktidar işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki çözüm önerilerini reddetmiş, sorumlular ve çalışma koşulları hakkında araştırmaya bile tahammül edememiş ve gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapmak yerine özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına hız vermiştir. Bu kapsamda hazırlanan ve TBMM gündeminde bulunan çalışma alanındaki sorunları daha da büyütecek, emekçilerin yaşamını sermayenin inisiyatifine terk eden ve iş kazalarını artıracak “Torba Yasa” geri çekilmelidir.

İş cinayetlerine kurban edilen tüm emekçilerimizi bir kez daha saygı ile anıyor, İktidar ve ortaklarının “rant tutkusu” nedeniyle gerçekleşen bu “iş cinayeti” ve hukuk katliamı” sorumluları hakkında soruşturmaların bir an önce tamamlanmasını ve hesap vermelerini bekliyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASII