Doğanlar’daki Askeri Alan Planları ile İlgili İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne İtiraz Dilekçesi Gönderildi

Doğanlar’daki Askeri Alan Planları ile İlgili İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne İtiraz Dilekçesi Gönderildi

06 Mart 2020

Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Duyurumuzdur:

Doğanlar Mahallesi, Korkut Mevkii,143 parsele ilişkin olarak; daha önce Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin açtığı dava sonucu ile iptal edildiği halde Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yeniden düzenlenerek onanan,03.02.2020- 04.03.2020 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP tarafımızdan incelenmiş olup, yapılan “düzenlemelerin” daha önce itiraz edilen şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olma durumlarının devam ettiği; “Kentsel Yerleşmeler içerisinde yer alan Askeri Alanların, Milli Savunma Bakanlığı’nın programı dahilinde Askeri Alandan çıkarılması halinde, bu alanlar sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebilir.” şeklindeki plan notuna aykırılığın sürdüğü tespit edilmiştir. Bu sebeplerle İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan ve Şubemiz Avukatı Sayın Özgür Güreşçi’nin görüşleri ile hazırlanan itiraz dilekçesi ile başvurulmuştur. İtiraz sonrası gelişecek süreçte konunun takipçisi olunacaktır.

Askeri Alanların kent ve kamu yararına kullanılması hususunda önem arz eden bu konu ve kentlerimizi, yapılı çevremizi, mesleğimizi ilgilendiren her türlü konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizi siz değerli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyuruyor, süreci bilgilerinize sunuyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU