Ulusal Mimarlık Yarışmaları

Ulusal Mimarlık Yarışmaları

Bilgi:

Yay. Haz. Tuba Çakıroğlu, 

Ekim 2007, 

Mimarlar Odası Genel Merkezi ve İzmir Şubesi ortak yayını, 

İzmir, 

128 sayfa.

Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi birlikteliğinde 14 Nisan 2007 tarihinde "Ulusal Mimarlık Yarışmaları" Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyum kayıtlarının redaksiyonlarından elde edilen aynı isimli kitabın amacı her ülkede farklılık gösteren yarışmalar düzeninin ülkemizdeki uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönlerinin irdelenip, saptanması ve toplumsal yapımıza uygun bir yarışma düzeni için ilkesel kararlar üretmeye çalışmaktır. Açılış konuşmalarını Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Başbuğ'un yaptığı Sempozyumda oturum başkanlığını Erdoğan Elmas'ın üstlendiği "Türkiye'de Yarışma Süreci: Tarihsel Açılım" konulu birinci oturumda Baran İdil, Bilal Yakut ve Hakkı Ustaömer yer aldılar. "Durum-Düzen" başlıklı ikinci oturumda Deniz Aslan, Semra Uygur, Doğan Tekeli ve Yavuz Selim Sepin Doğan Hasol'un oturum başkanlığında söz aldılar. Murat Uluğ yönetimindeki üçüncü oturumda ise Ercan Çoban, Hasan Özbay, Ayhan Usta, Mete Öz ve Cem İlhan "Yorum" teması içerisinde görüşlerini bildirdiler. Sempozyum Güngör Kaftancı yönetimindeki Forum-Tartışma bölümü ile son buldu.