İzmir'in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık

Bilgi:

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, Nisan 2009

Editör : Emel Kayın
Yazarlar : Hümeyra Birol Akkurt, H. İbrahim Alpaslan, Murat Çetin, Emre Ergül, Emel Göksu, Emel Kayın, Oya Saf, Gökçeçiçek Savaşır,Ahmet Yoldaş

Yayına Hazırlayan : Tuba Çakıroğlu
Grafik : Güler Ertan
ISBN: 978-9944-89-687-0

İzmir'in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık kitabı, incelenen Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir, Manisa, Afyon, Uşak kentlerindeki mimarlığın durumunu her kentin mimarlığının, o kentin sosyo-ekonomik, fiziksel, tarihsel, kültürel vb. gerçekliklerinin içine oturtularak değerlendirildiği ve kısmen de merkez-periferi konumunda oldukları kentlerle ilişkilerini belirleyen bir yazılar dizgesi içinde anlamayı denemektedir.

Batı Anadolu bölgesindeki kentlere yönelik merkez-periferi olgusuna değinen kitap, bu gerilimle s�n�rlanmak yerine, bölgede geçmişten bugüne büyük bir merkez olan İzmir'den yola çıkarak kıyının ardında kalan yerleşimlerdeki mimarlık panoramasını kavramayı amaçlamaktadır.