Pandemi ve Yapılı Çevre / Pandemics and the Built Environment - İİSBE 29 Haziran 2020

SALGIN VE YAPILI ÇEVRE 

Bu metin, Uluslararası Sürdürülebilir Yapısal Çevre İnisiyatifi (İİSBE - International Initiative for a Sustainable Environment) tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan araştırmanın kısaltılmış halidir. --- 

Covid-19 salgını, sağlık gereksinimleri ve binalardaki çeşitli doluluk türlerine göre olan gereksinimleri karşılama yeteneği arasındaki çatışmaları açıkça ortaya koymuştur. Bazı gereksinimler binaların yönetim biçimlerindeki değişikliklerden ya da ufak tadilatlarla sağlanabilir; ancak diğerleri kısa ya da orta vadede daha önemli ve kolay olmayan değişiklikleri gerektirir. Bu kapsamda ele alından diğer konular, bina ölçeklerinin ötesine yani kentsel ölçeklere taşınmaktadır. Ayrıca, salgın sonrası yeniden yapılanma görevini üstlenen eyalet, il veya ulusal hükümetlerin daha büyük sorunları vardır. Bu çalışmanın başlatılmasındaki çıkış noktası, binaların salgına adaptasyonla başa çıkmak için oluşan acil ihtiyacın karşılanması aşamasında bir bakış açısı oluşmasına katkı sunmaktır. Bu kapsamda endişe edilen konulardan biri, inşa eden çevrenin sürdürülebilirlik performansı ve iklim değişikliği eylemi kadar eşit derecede önemli ancak daha az görünür olan konulardan olması dolayısıyla göz ardı edilmesidir. Bu belge yakın zamandaki referans kaynakları ve daha öznel girdilerin bir birleşiminden oluşmaktadır. Belge, zaman içerisinde daha fazla bilgi elde edildikçe ve bilgimiz arttıkça güncellenecektir.

 Nills Larsson, FRAIC Yönetici Müdür, 

İİSBE; larsson@iisbe.org