YENİ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

  •  3 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Diploma veya çıkış Aslı (okuldan alınan belge olmalı) ve 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi veya okuldan asli gibidir yapılmış sureti (E DEVLETTEN ALINAN MEZUN BELGESİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi
  • E-Devletten alınan barkodlu SGK hizmet dökümü
  • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 1500-TL.)
  • Kayıt ücreti: 2024 yılı için: 400 TL.

Not:

Mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt başvuru tarihi arasında çalışmayan kişiler için bu süreyi kapsayan aidat tutarı kadar muafiyet uygulanır. Muafiyetten yararlanmak için dilekçe ile başvurulması ve dilekçe ekine SGK Tescil ve Hizmet Dökümü çıktı alınarak eklenmelidir.  E-DEVLETTEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Yurt dışı üniversite mezunlarından, Türkçe çevirili noter onaylı diploma (2 adet), Türkçe çevirili noter onaylı transkript, YÖK'ten denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda (Kıbrıs'taki üniversitelerden mezunlar için), diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kıbrıs üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

- Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları,

- Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içeriklerini (Türkçe çevirili) getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:
Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği'nden (TBMMOB) bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75