Yeni Şantiye Şefliği Yönetmeliği

Yeni Şantiye Şefliği Yönetmeliği

TARİH: 19 Mart 2024

YENİ ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YÖNETMELİĞİ


18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, işin büyüklüğüne göre yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, 31.12.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe giren maddelere göre;


ŞARTLAR

Kişi aynı anda en fazla;


• 1500 m2’ye kadar 4,


• 1500 m2 ile 4500 m2 arası 3,

1500 m2 ile 4500 m2 arasında en az bir tane üstlenildiği takdirde şantiye şefinin en fazla üstlenebileceği şantiye sayısı toplam üçtür.


• 4500 m2 ile 7500 m2 arası 2,

4500 m2 ile 7500 m2 arasında en az bir tane üstlenildiği takdirde şantiye şefinin en fazla üstlenebileceği şantiye sayısı toplam ikidir.


• 7500 m2’den büyük 1 tane şantiye şefliği üstlenebilir.


• Kamuya ait işlerde metrekare fark etmeksizin en fazla bir tane şantiye şefliği üstlenilebilir. Kamuda şantiye şefliği üstlenildiği takdirde özel veya kamuda başka bir şantiye şefliği üstlenilemez.


• 1500 m2’ye kadar deneyim şartı aranmamaktadır.


• 1501 m2 İle 4500 m2 arası işleri üstlenebilmek için, m2 fark etmeksizin herhangi bir işte şantiye şefliği yapmış olmak


• 4500 m2 ile 7500 m2 arası işleri üstlenebilmek için, 1500 m2’yi geçen bir işte şantiye şefliği yapmış olmak


• 7500 m2’den büyük işleri üstlenebilmek için, 4500 m2’yi geçen bir işte şantiye şefliği yapmış olmak


NOTLAR

• Aynı ada içerisinde, aynı yapı sahibine ait, aynı müteahhit firmaya ait farklı işler tek iş (şantiye şefliği) olarak kabul edilir.


• Deneyim şartlarını sağlayabilmek için bir işin yeni yapıya esas yapı ruhsatından yapı kullanma ruhsatına kadar şantiye şefi olarak görev almış olmak gerekir. Tadilata, isim değişikliğine, ilave, geçici, kat ilavesi, ek binaya esas yapı ruhsatlarında yapılan şantiye şefliği yapmak deneyim olarak kabul edilmemektedir.


Üyelerimizin bilgisine sunarız.