TMMOB MİMARLAR ODASI ASGARİ BRÜT ÜCRETİ BELİRLENDİ

TMMOB MİMARLAR ODASI ASGARİ BRÜT ÜCRETİ BELİRLENDİ

TARİH: 25 Mart 2024

TMMOB MİMARLAR ODASI ASGARİ BRÜT ÜCRETİ BELİRLENDİ

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi şubelere ilettiği yazı ile birlikte ‘tam zamanlı ücretli çalışan mimarların, 2024 yılı için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınmak üzere tavsiye edilen brüt ücretini’ açıkladı.


“Ücretli çalışan meslektaşlarımızın haklarını korumak için TMMOB tarafından her yıl belirlenen ve Odamızca da ilan edilen mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti hakkında verilen Danıştay 13. Dairesi 2021/743 Esas No.lu kararı uyarınca; TMMOB’nin asgari ücret tarifesi ile ilgili düzenlemeleri 01.02.2022 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Bu nedenle, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari brüt ücret belirlenememiştir.

Bu kapsamda Odamızca yapılan çalışma doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulu’nun 9 Mart 2024 tarihli toplantısında 48/39 (2.Oturum)-3a sayılı kararıyla; "Tam zamanlı ücretli çalışan mimarların, 2024 yılı için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınmak üzere tavsiye edilen brüt ücretinin; tüm sosyal hakları ile birlikte aylık 45.920,41 TL olarak belirlenmesine" kararı verilmiştir.”