‘İZMİR VE ARTALANINDA MİMARİ VE KENTSEL MEKÂNIN100 YILINA BAKIŞ 1923-2023’ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

‘İZMİR VE ARTALANINDA MİMARİ VE KENTSEL MEKÂNIN100 YILINA BAKIŞ 1923-2023’ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

TARİH: 19 Aralık 2023

‘İZMİR VE ARTALANINDA MİMARİ VE KENTSEL MEKÂNIN 100 YILINA BAKIŞ 1923-2023’ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ


İzmir ve artalanındaki merkezlerde mimari ve kentsel mekânın Cumhuriyet dönemi içindeki gelişimini ve dönüşümünü disiplinler arası bir yaklaşımla ele almayı amaçladığımız "İzmir ve Artalanında Mimari ve Kentsel Mekânın 100 Yılına Bakış: 1923-2023" başlıklı sempozyumu

15-17 Aralık tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşti.


Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen sempozyum, Dr. İlker Kahraman (Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı)’ın ve Prof. Dr. Emel Kayın (Sempozyum Bilimsel Koordinatörü, DEÜ Mimarlık Fakültesi)’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Sempozyuma; mimarlar, akademisyenler, öğrenciler katıldı.


7 oturum, 1 sergi açılışı ve 1 geziden oluşan ‘İzmir ve Artalanında Mimari ve Kentsel Mekanın 100 Yılına Bakış 1923-2023’ sempozyumu, çıktıları tartışmaya ve yoruma açan bir program olarak organize edildi. Her oturumun sonunda soru-cevap bölümüne yer verilerek interaktif bir sempozyum olması hedeflendi.


Birinci Oturum, Prof. Dr. Meltem Gürel (YÜ Mimarlık Fakültesi) moderatörlüğünde Prof. Dr. F. Cânâ Bilsel (ODTÜ Mimarlık Fakültesi)’in, “Cumhuriyet Döneminde İzmir’de Kent Mekânlarını Biçimlendiren Şehircilik ve Kentsel Tasarım Uygulamaları: ‘Güzel Şehir’den Modernizme Değişen Kent İmgelemleri”, Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak (DEÜ Mimarlık Fakültesi)’ın “1960’lardan Günümüze İzmir'de Üst Ölçekli Strateji ve Planlama Çalışmaları” ve Prof. Dr. Emel Kayın (DEÜ Mimarlık Fakültesi)’ın “İzmir ve Artalanındaki Merkezlerde Erken Cumhuriyet Dönemindeki Kentsel-Mimari Yönelimler ve 20. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Mekânsal Hafıza Yitiminin Ana Hatları” başlıklı sunumlarıyla gerçekleştirildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yelda Tuna konuşmacılara sertifika takdiminde bulundu.


İkinci Oturum, Doç. Dr. Özlem Arıtan (DEÜ Mimarlık Fakültesi) yöneticiliğinde Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy (EÜ Edebiyat Fakültesi)’un “Erken Cumhuriyet Döneminde İzmir’in Simgesel Yapıları Bağlamında I. Ulusal Mimarlık Üslubunun Yansımaları”, Erdem Bayazıt (Sanat Tarihçisi)’ın “Mimar Tahsin Sermet Bey (1889-1969) ve İzmir'de Tasarladığı Yapılar (1915-1933)” ve Ar. Gör. Mükerrem Kürüm (AAMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)’ün “Tarihi Fotoğraflarla Aydın'ın Cumhuriyet Dönemi (1923-2023) Mimarisine Bakış” sunumları ikinci oturumun temasını detaylandırdı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Banu Aydın konuşmacılara sertifikalarını takdim etti.



15 Aralık’ın sonuncusu “Tartışma ve Değerlendirme” oturumu Prof. Dr. F. Cânâ Bilsel ve Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy oturum başkanlığında gerçekleşti. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Banu Aydın, Prof. Dr. F. Cânâ Bilselve Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy’a sertifikalarını takdim etti.




“Modern ve Bellek: Silinen İzler” sergisi küratörü Prof. Dr. Emel Kayın eşliğinde katılımcılarla sergi turu yapıldı.

*(Sergi 15.12.2023-24.12.2023 tarihleri arasında İzmir Mimarlık Merkezi’nde ziyarete açık olacaktır.)



Sempozyumun ikinci gününde birinci oturum, Prof. Dr. F. Cânâ Bilsel’in oturum başkanlığında Prof. Dr. Meltem Gürel(YÜ Mimarlık Fakültesi)’in “Modernleşme Mekânı Olarak Konak Meydanı”, Prof. Dr. Gökçeçiçek Savaşır(DEÜ Mimarlık Fakültesi) ile Prof. Dr. Zeynep Tuna Ultav (YÜ Mimarlık Fakültesi)’ın “İzmir ve Artalanındaki Turizm Mimarlığında Yüzyıl Ortası Modernizminin İzlerini Sürmek” ve Prof. Dr. Deniz Hasırcı (İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi) ile Prof. Dr. Zeynep Tuna Ultav (YÜ Mimarlık Fakültesi)’ın “Çağdaş İzmir’den Modernizm Dersleri: Türkiye’de Modern İç Mekan-Sanat İşbirliği" başlıklı sunumlarıyla gerçekleştirildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yelda Tuna konuşmacılara sertifika takdiminde bulundu.




Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sıdıka Çetin (SDÜ Mimarlık Fakültesi)’in üstlendiği ikinci oturum Prof. Dr. Didem Akyol Altun (DEÜ Mimarlık Fakültesi)’un “İzmir’den Söke’ye Ziya Nebioğlu Mimarlığında Modernin Yansımaları”, Doç. Dr. F. Nurşen Kul(İYTE Mimarlık Fakültesi)’un “Cumhuriyet’in Eğitim Politikalarının Mekânsal Yansıması: İzmir ve Civarındaki İlkokullar” ve Prof. Dr. Gaye Birol (İDÜ Mimarlık Fakültesi)’un “Balıkesir’de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası ve Küreselleşme Sürecindeki Dönüşümü” başlıklı sunumları ile çalışmaları hakkında detaylı bilgilere yer verdiler.



Üçüncü oturum Prof. Dr. Didem Akyol Altun (DEÜ Mimarlık Fakültesi) oturum başkanlığında Prof. Dr. Gülnur Ballice (YÜ Mimarlık Fakültesi) ile Dr. Öğr. Üyesi Eda Paykoç Özçelik (YÜ Mimarlık Fakültesi)’in “İzmir Apartman Mimarisinde 1950-1980 Evresindeki Modern Yönelimler ve Tasarım-Uygulama Sürecindeki Aktörler” ve Prof. Dr. Sıdıka ÇETİN (SDÜ Mimarlık Fakültesi)’in “1930 Sonrası İzmir ve Artalanındaki Kentlerde Sosyal Konut Uygulamaları” çalışmalarını içeren sunumlarını gerçekleştirdiler.



Sempozyumun son oturumu olan “Tartışma ve Değerlendirme” bölümü Prof. Dr. Emel Kayın ve Prof. Dr. Gökçeçiçek Savaşır (DEÜ Mimarlık Fakültesi) oturum başkanlığında gerçekleşti.



Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Banu Aydın günün ikinci, üçüncü, son oturumlar için konuşmacılara ve sempozyum sonunda ise sempozyum bilimsel koordinatörüne, düzenleme kuruluna, bilimsel danışma kuruluna ve sekreteryasına sertifika takdiminde bulundu.


Üçüncü gününde devam eden sempozyum programı, katılımcılarla İzmir Mimarlık Merkezi’nde yer alan ve gezinin rotasını oluşturan “Modern ve Bellek: Silinen İzler” sergisinin küratörü Prof. Dr. Emel Kayın yürütücülüğünde başladı. Ardından, saha gezisi Prof. Dr. Emel Kayın’ın aktarımları ile zenginleşerek tamamlandı.