Dirençli Sürdürülebilir Kent

Dirençli Sürdürülebilir Kent

TARİH: 14 Nisan 2023

Dirençli Sürdürülebilir Kent


Bilindiği üzere 6 Şubat depremi sonrası ülkemizde on dört milyon insanımızın yaşadığı on bir şehirde büyük can kayıpları yaşanmış ve depremler sebebi ile çok sayıda bina yıkılmıştır. Depremlerin sonrasında yaşanan yıkım ve can kayıpları tüm ülkemizi derinden etkilemiştir. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya kentlerimizde yıkımın boyutu çok yüksektir. Yürütülen süreçte en önemli sorun barınma hakkıdır ancak barınma sorunu çözülürken orta ve uzun vadede yeni sorunlara neden olmayacak planlama yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.

İklim değişikliği sebebi ile tüm dünyada dirençli ve sürdürülebilir kentleşme konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yaşanan depremlerden sonra planlanacak yeni kentlerimizin dünyaya örnek olacak şekilde dirençlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarını kapsaması en büyük önceliğimiz olmalıdır.

Üretilecek tüm mekanlar, bu kavramlar göz önüne alınarak plan denetimi ile yapılmalıdır. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment) ortaklığında 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde ekteki programa uygun olarak “Dirençli-Sürdürülebilir Kent” başlıklı uluslararası bir seminer ve çalıştay düzenlenecektir.

Kayıt olmak için tıklayınız.


Bu etkinliğin ilk günü olan 26 Nisan 2023 tarihinde Dirençli Kent Planlaması semineri çok değerli ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştirilecek ve öğleden sonra bir çalıştay ile yol haritası ve önemli başlıklar oluşturulmaya çalışılacaktır.


İkinci gün olan 27 Nisan’da bizim gibi deprem bölgesinde yer alan Şili den değerli konuklarımız nasıl başardıklarına dair sunum yapacaklardır. Ardından, ülkemizdeki yönetmelikler ve zeminin önemi konularında uzmanlardan sunumlar dinlenecektir. Ayrıca, ülkemizde şu anda askıda olan çok katlı ahşap yapılar konusundaki yönetmeliği yazan hocalarımız ile İsveç ve İtalya’dan konunun uzmanlarından deneyim aktarımı dinlenecektir.


Deprem bölgesinde evlerini kaybetmiş vatandaşlarımızın barınma haklarını devam ettirebilmeleri için geçici barınaklara ihtiyaçları olduğu aşikardır. Farklı ülkelerdeki afetler incelendiğinde, böylesi büyük afetlerden sonra oluşturulan geçici barınma birimlerinin terk edilmesinin on yıllar aldığı görülmüştür. Her ne kadar depremden etkilenen bölgelerde çadır kentler ve konteyner kentler oluşturulmuş olsa da daha uzun yıllar hizmet edecek, yıllar içinde büyümeye ve belki de geçicilikten kalıcılığa geçecek birimlerin oluşturulmasına gerek vardır.

Etkinliğin son gününün amacı; düşük bütçeli, çevreci, kolay yapılabilen ve zaman içinde büyümeye imkân veren geçici barınma birimlerinin oluşturulmasına katkı koymaktır. Bu nedenle etkinliğin son gününde geçici barınmaya ilişkin bir tasarım maratonu gerçekleştirilecektir.


26 - 27 - 28 Nisan Dirençli Sürdürülebilir Kent Seminer ve Çalıştayı Programı