3. KENT SEMPOZYUMU Gerçekleşti

3. KENT SEMPOZYUMU Gerçekleşti

TARİH: 29 Aralık 2023

3. KENT SEMPOZYUMU

22-23 Aralık tarihlerinde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun yerel seçimler öncesi düzenlediği “İzmir Kent Sempozyumu” Cumhuriyetin 100. yılında, İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.Sağlıklı, güvenli ve adil yaşam haklarımız için kent mücadelesini yürüten TMMOB’ye bağlı meslek odalarının kentlerimizin mevcut durumu, kent planlaması ve yönetimi, afetler, kent suçları ve adaleti konulu sunum ve paylaşımlar ile “Nasıl Bir Kent? Nasıl Bir İzmir?” sorusunun yanıtını aradığı “Direnen Kentlerde Adalet ve Demokrasi” başlıklı sempozyuma tüm halk davetliydi.

Sempozyumun ilk günü TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir’in ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmalarıyla 3. Kent Sempozyumu başladı.
Açılış konuşmalarının ardından “KENTİN ADALETİ” başlıklı ilk oturum Özhan Kaynarca (TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı) moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kısacık (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “İzmir Körfezi Kıyı Koruma Yapılarının ve Kıyı Alanlarının İklim Değişikliği ve Deniz Seviyesi Yükselmesine Karşı Dayanıklılığı, Yusuf Ekici (TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi)’nin “Kent Hakkı Ekseninde Konut ve Barınma Krizi”, Dr. M. Emre Yıldırım (TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “Kent Yönetiminde Açık Veri”, Dr. Işıkhan Güler (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Kıyı Kentlerinde Bütünleşik Kıyı Alanları, Yerel Yönetim İlişkisi ve İzmir Körfezi Örneği” ve İ. Uğur Toprak (TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “Gıda ve Su Hakkı” başlıklı sunumlarıyla sonlandı.“FELAKETE DÖNÜŞEN KENT” başlıklı ikinci oturum A. Banu Aydın (TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı)’ın moderatörlüğünde Ertuğrul Barka (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi)’nın “Gemi Sökümü ve Ekolojik Sorunları”, Prof. Dr. Hasan Sözbilir (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Fay Sakınım Bantlarının Önemi ve Fay Yasası”, Ömer Ulaş Kırım (TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “Doğa Kaynaklı Afetlerde Güvenli Gıdaya Ulaşım”, Doç. Dr. Örgen Uğurlu (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’nun “Afet Yönetiminde Çevre Hakkı İhlalleri ve Topluluk Dirençliliği”, Salih Yeşilbaş (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi)’ın “Afet Acil Toplanma Alanı Olarak Kültürpark”, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan (TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “Havza Karakteristiklerine Bağlı Olarak Kentsel ve Yarı-Kentsel Havzalarda Taşkın Risk Haritalandırması”, Avni Gündüz (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ün “Afetlerde Kent Elektrik Altyapıları”, Zeki Demir (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Afetlerde Kent Haberleşme Altyapıları” başlıklı sunumları ikinci oturumun temasını detaylandırdı.“ENDÜSTRİYEL KENTLERİN ÇÖKÜŞÜ” başlıklı günün son oturumu Evrim Aksoy (TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreteri)’un moderatörlüğünde Agit Özdemir (TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Eko Kent Kuramına ve Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış: Ütopya Vaatleri ve Distopya Kentleri”, Prof. Dr. Pelin Tan (Yüksek Ş. Plancısı Yıldız Tahtacı) (TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın "Mekan Kırıma Karşı Mülksüzleştirilen Kadınların Müşterekleşme Pratikleri”, Talat Ulusoy (TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’un “Şehrin Hakikati/Basmane Çukuru”, Ziya Haktan Karadeniz (TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Kamuya Açık Alanlarda İç Hava Kalitesi” başlıklı sunumlarıyla sonlandı.


Sempozyumun ikinci gününde “KENT SUÇLARI” başlıklı ilk oturum Yusuf Ekici (TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi)’nin moderatörlüğünde Selma Akdoğan (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “İzmir Çevre Profili”, Prof. Dr. Doğan Yaşar (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “İzmir Körfezi Dünü-Bugünü”, Dr. Ali Kemal Çınar (TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi)’ın “3. Yılında 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi ve İzmir”, Prof. Dr. Cemalettin Dönmez (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Kent Deprem Dirençliliği”, Doç. Dr. Zeynel Abidin Polat (TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “İmar Barışı: Kişisel Bir Fırsat Mı? Kamusal Bir Tehdit Mi? Yabancılara Taşınmaz Satışı: Kamu Yararı Mı/ Kamu Zararı Mı?” başlıklı sunumlarıyla çalışmalar hakkında detaylı bilgilere yer verdiler.“KENDİ KENDİNE YETEN KENTLER” başlıklı günün ikinci oturumu Elvin Sönmez Güler (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi)’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Doğan Karakuş (TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı)’un “Agrega”, Helil Kınay (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi) ’ın “İklim Değişikliği Ekseninde Sürdürülebilir Kent Yönetimi”, M. Faruk İşgenç (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Katı Atık Yönetiminde Riskler, Olanaklar”, Ayşe Kalaycı Önaç (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi)’ın “Ekolojik Tabanlı Kentsel Dönüşüm”, Dr. Öğr. Üyesi Zennure Uçar (TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “Sürdürülebilir Şehirler Kapsamında Kent ve Kent Çevresi Ormancılığı” başlıklı sunumlarıyla sonlandı.Sempozyumun sonuncusu olan “KENDİ KENDİNE YETEN KENTLER-II” başlıklı oturum Murat Baran Uygun (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’un moderatörlüğünde Dr. Derya Altun (TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu)’un “Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kentler”, Abdullah İncir ve Gonca Murat (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’ın “Yapı Stokumuz”, Şerif Güner (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi)’in “Yapılarda Bakım ve Onarım”, Orhan Ersan (TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi)’ın “Konak Meydanı'nın Tarihsel Süreç İçerisinde Mekânsal Gelişimi”, Dr. Seçkin Kutucu (TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi)’un “Yeni Kent Merkezi Gelişim ve Yapılaşma Sürecinde İzmir Kenti Turan, Bayraklı ve Liman Bölgesi Uluslararası Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” başlıklı sunumlarını katılımcılar ile paylaştılar.İki günde 6 oturum şeklinde gerçekleştirilen “İzmir Kent Sempozyumu” sonunda forum gerçekleştirildi. Soru-cevap bölümüyle katılımcılar da katkıda bulundu. Plaket töreninin ardından kapanış kokteyli ile sempozyum noktalandı.