19. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ

19. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ

TARİH: 18 Ocak 2024

XIX. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ve ÖDÜLLERİ, 2024

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı’nın 19. Dönemine Son Başvuru Tarihi 1 Mart 2024 Cuma!Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal girişim olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü anısına düzenlendi. İki yılda bir gerçekleştirilen programa geçtiğimiz 18 dönemde 2605 eser katıldı, seçkin nitelikleri nedeniyle 157 eser ve 60 kişi veya kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirildi.

Program detayları ve katılım şartlarına www.mo.org.tr/ulusalsergi adresi üzerinden erişilebilir. Başvurular, www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinde yer alan Çevrimiçi Katılım Formu üzerinden yapılacaktır. Katılım formunun doldurulmasını müteakip, sistemin otomatik üretmiş olduğu formun çıktısı alınarak başvuru sahip(leri) tarafından ıslak imza atılması ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Islak imzalı formların gönderilmemesi halinde başvurular geçersiz kabul edilecektir.

Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurulu’na, “MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ”, “ANMA PROGRAMI” ve “MİMARLIĞA KATKI DALI BAŞARI ÖDÜLÜ” başlıklı kategorilerde yapılacak olan aday gösterme başvuruları için: Seçici Kurul’a hitaben önerilecek kişinin / kişilerin ya da kurumun son katılım tarihine kadar www.mo.org.tr/ulusalsergi/aday-gosterme adresi üzerinden Düzenleme Komitesi’ne iletilmesi yeterlidir.


TAKVİM

Son Katılım Tarihi: 1 Mart 2024

Seçici Kurul Toplantısı: 28-29 Mart 2024

Ödül Töreni: 19 Nisan 2024, Cuma (Kült Kavaklıdere, Ankara)


SEÇİCİ KURUL

  • Buşra Al
  • Acar Avunduk
  • Neşe Gurallar
  • Cem İlhan
  • H. Tansel Korkmaz


DÜZENLEME KOMİTESİ

  • Petek Ceyhan Ergül
  • Melis Özge Gayretli


BİLGİ VE İLETİŞİM

Telefon: +90 312 417 37 27

Fax: +90 312 418 03 61

E-posta: ulusalsergi@mo.org.tr

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Meşrutiyet Mahallesi, Konur Sokak, No: 4/2, Yenişehir, 06420 ANKARA


Program broşürü için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için tıklayınız.

KATILIM ŞARTLARI

1. TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı mimarların yanı sıra, ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak sergiye katılabilirler.

2. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda müellif(ler)in isminin panoda belirtilmesi zorunludur.

3. Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.

4. Fikir Sunumu Dalı’nda sergiye katılmak için mimar olma zorunluluğu yoktur.

5. Sergiye, her dalda en fazla 4 ayrı eser ve her biri için en fazla 4 pano ile katılabilinir.

6. Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.

7. Sergiye katılan eserler teslim edildikten sonra geri çekilemez, katılan eserlerin katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Ayrıca, eserlere ilişkin her türlü yazılı ve görsel belgenin (fotoğraf, çizim vb.) telif hakkının eser sahibinde olduğu ve Programla ilgili her türlü yayında kullanım iznini TMMOB Mimarlar Odası’na vermiş olduğu kabul edilir.

8. Sergiye katılacak eser, TMMOB Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca verilmiş bir cezanın ve/veya TMMOB Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararının nesnesi olmamalıdır.

9. Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen ruhsatsız, TMMOB Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, Yapı ve Proje Dalı’nda sergiye katılamazlar.

Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, TMMOB Mimarlar Odası’ndan müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’na katılabilirler.

10. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı’nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz.

11. Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 8., 9. ve 10. maddeler geçerli değildir.

12. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, müelliflerin aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve panoda her iki müellifin isminin belirtilmesi ile Yapı Dalı’nda katılım sağlanabilir.


KATILIM BELGELERİ (Çevrimiçi Katılım Formu, Pano ve Dosya)

KATILIM FORMU: Başvuru esnasında, sergi ‘Panosu/Panoları’ ile projeye ilişkin ‘Dosya’ hazırlanır ve Çevrimiçi Katılım Formu içerisine yüklenir. Çevrimiçi Katılım Formu’na http://www.mo.org.tr/ulusalsergi/ adresinden erişilebilir.

Esere ait bilgilerin girildiği, pano ve dosyaların yüklendiği Çevrimiçi Katılım Formu, başvuruların ilan edildiği tarihte açılır, başvuru süresinin son günü saat 18.00’de kapanır.

Çevrimiçi Katılım Formu’ndaki bilgiler eserin tanıtımında ve katalogda esas teşkil edeceği için, panodaki bilgiler ile tutarlı ve eksiksiz biçimde doldurulmalı ve sisteme yüklenip gönderilmelidir. Panoda ismi bulunmayıp başvuru belgeleri içerisindeki word dosyasında ismi bulunan kişiler, program kapsamında yayımlanacak hiçbir yayın ve tanıtımda yer alamayacaktır.

DİKKAT! Katılım formunun doldurulmasını müteakip, sistemin otomatik üretmiş olduğu formun çıktısı alınarak başvuru sahip(leri) tarafından ıslak imza atılması ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Islak imzalı formun teslim alınmasıyla başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Islak imzalı formların gönderilmemesi halinde başvurular geçersiz kabul edilecektir.

Form doldurulurken dikkat edilmesi gereken bilgiler:

1 Proje Dalı’nda katılacak müellifler için;

a. Proje Telif Kaydı: Yapıya dönüşmemiş, yapı ruhsatı alınmamış ve uygulama aşamasına geçilmemiş eserlerin, TMMOB Mimarlar Odası’ndan müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yapılmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra Odanın Mesleki Denetim Birimi’nden Oda Belge Numarası ve Tarihi alınarak, bu bilgiler Çevrimiçi Katılım Formu üzerindeki gerekli alanlara işlenmelidir.

b. Proje Mesleki Denetim: Uygulama aşamasına geçilmiş eserlerin, “TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” uyarınca yapı ruhsatından önce mesleki denetimi yapılmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra Odanın Mesleki Denetim Birimi’nden alınan “Mimari Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi”nde yer alan Oda Belge numarası ve Tarihi, Çevrimiçi Katılım Formu üzerindeki gerekli alanlara işlenmelidir.

2. Yapı Dalı’nda katılacak müellifler için;

a. Mesleki Denetim: “TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” uyarınca yapı ruhsatından önce mesleki denetim yapılmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra Odanın Mesleki Denetim Birimi’nden alınan “Mimari Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi”nde yer alan Oda Belge numarası ve Tarihi, Çevrimiçi Katılım Formu üzerindeki gerekli alanlara işlenmelidir.

3. Fikir Sunumu Dalı için; İlan edilen süre içerisinde formun doldurulması, pano ve dosyaların sisteme yüklenmesi yeterli olup, proje ve yapı dalındaki diğer işlemlerin yapılmasına gerek yoktur.

PANO:

Teknik Bilgiler:

Panolar verilen format doğrultusunda hazırlanır. Pano formatı PSD ve AI olarak www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinden indirilebilir. Sergiye katılmak için hazırlanan 58x160 cm boyutundaki panolar, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak, en az 300 dpi çözünürlükte ve TIFF/JPEG/PDF formatlarında Çevrimiçi Katılım Formu’ndaki ilgili bağlantıya yüklenir. (Pano ve dosyaların forma yüklenememe durumunda, pano ve dosyaların yüklü olduğu aktif wetransfer, drive vb. bağlantıyı formdaki mevcut alana kopyalayabilirsiniz.)

İçeriğe Dair Bilgiler:

Pano tasarım dili serbesttir. Pano arka fon renginin, eser bilgilerinin okunmasını zorlaştırmayacak şekilde seçilmesi beklenmektedir. Panoya mutlaka ilgili eserin yakın çevresinin algılanmasını sağlayan vaziyet planı yerleştirilmelidir. Vaziyet planı ölçeği katılımcılara bırakılmıştır. 1/500, 1/1000, 1/2000 ve/ya 1/5000 ölçeklerden birini tercih edebilirsiniz.

• DOSYA:

Sergiye gönderilen her eser, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak sisteme dosyasıyla birlikte yüklenir. Dosya, Seçici Kurul’un ayrıntılı incelemesi için panoda sunulandan daha fazla yazılı ve görsel belge içermelidir. Yapı Dalı katılımlarında yapı uygulama detaylarına ilişkin çizimlerin dosyaya eklenmesi önemlidir.

Dosya içerisinde;

-PANOLAR,

-PANODA BULUNAN MÜELLİF FOTOĞRAFLARI,

-PANODAKİ ESER GÖRSELLERİ,

-RAPOR_Türkçe ve İngilizce Metinler,

-DEKONT olmak üzere en az 5 klasör bulunmalıdır.

Klasörlerin içerisindeki tüm veriler panolardaki veriler ile eşleşmelidir. Mutlak iletilmesi gereken klasörler dışında iletilen diğer klasörler de Seçici Kurul tarafından incelenecektir.

Dosyadaki fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/PDF formatlarından birinde olmalı; çizim belgeleri CAD formatında ise, yukarıda sayılan formatlardan birine dönüştürülmeli; her bir görsel belge en az 15 cm eninde, 300 dpi çözünürlükte olmalı ve yazılı belgeler Türkçe ve İngilizce olarak .doc, .docx veya .rtf formatında hazırlanmalıdır.

Panoların künyesinde bulunan isimlerin hepsi word dosyasında bulunmalıdır. Aksi takdirde panoda ismi bulunmayıp word dosyasında ismi bulunan kişiler, program kapsamında yayımlanacak hiçbir yayın ve tanıtımda yer alamayacaktır.

Dosyanın belirtilen formatta hazırlanması ve Çevrimiçi Katılım Formu içerisindeki sistem kullanılarak yüklenmesi beklenmektedir.

KATILIM PAYI:

Katılım payı, TMMOB Mimarlar Odası’nın aşağıda yer alan banka hesabına “2024 Ulusal Mimarlık Sergisi” ibaresi belirtilerek yatırılır:

(Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı; Ödül Töreni, Anma ve Mimar Sinan Ödüllü Mimarlar Programı, Sergi, Yayın ve Yapı Tescil İşlemleri’ni kapsamaktadır.)

HESAP ADI: TMMOB MİMARLAR ODASI

Türkiye İş Bankası

Ankara Meşrutiyet Şubesi Şube Kodu: 4213

Hesap No: 0009319

IBAN: TR680006400000142130009319

(*) Türkiye İş Bankası’ndan yapılacak havalelerde havale masrafı ödenmeyecektir.

Katılım Payı (pano başına): 1900 TL

ADRES: ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ DÜZENLEME KOMİTESİ

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Meşrutiyet Mahallesi, Konur Sokak, No: 4/2, Yenişehir, 06420 ANKARA