ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİMİ 2023

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİMİ 2023

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 13 Ocak 2023

EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ: 16 Ocak 2023

EĞİTİM SAATİ: 24

EĞİTİM ÜCRETİ: ₺ 850

EĞİTMEN: Özgür Güller & Ayşe Öztürk, Mimar

Değerli Meslektaşlarımız;

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince zorunlu kılınan Enerji Kimlik Belgesi’ni düzenleme yetkisi veren “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı” sertifika programı Şubemiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili detayları bilginize sunarız.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI

Tarih: 13-14-15-16 Ocak 2023

Kontenjan: 25 Kişi

Eğitimler İzmir Mimarlık Merkezi'nde yüzyüze gerçekleşecektir.

AMAÇ

Eğitimin amacı; 2007 yılında çıkarılan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki ile “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” düzenlenmesi için, mevzuatta belirtilen koşullara uygun mimarlara “EKB Uzmanlığı” sertifikasının verilmesidir.

İÇERİK VE PROGRAM

Eğitim 09:00-17:00 arasında olup, sonrasında eğitim ve sınav 09:00 - 13:30 arasında gerçekleşecektir.(7+7+7+3)

Tüm günler%100 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliği

2. İlgili Mevzuatlar

a) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

b) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

c) Denetleme ve Ceza Yönetmeliği

3. Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemleri

a) Bina Tipleri

b) Bina Geometrisi

c) Isıl Zonlar

d) Isı Geçişleri

e) İç Kazançlar

f) Aydınlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanması

g) Mekanik Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri İçin Enerji İhtiyacı ve Tüketimlerinin Hesaplanması

h) Sıcak Su Sistemi

i) Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

j) Referans Bina ve Enerji Sınıfı

4. BEP-İS İşletim Sisteminin Tanıtımı

5. BEP-BUY Yazılımı Kullanılarak Örnek Binanın EKB düzenlenmesi (UYGULAMA)

6. SINAV

EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ HAKKINDA

SMGM kapsamında düzenlenen eğitim katılımcıları; “MO SMGM 2021 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”, “B.2021 Yılı SMG Uygulamaları” maddesi gereğince; mimar ise Mimarlar Odası’na, mühendis ise ilgili meslek Odasına üye olmalı ve geçmiş dönemlere yönelik olarak aidat borcu bulunmamalıdır.

EKB düzenleme yetkisi olan meslek grupları; mimar, elektrik mühendisi, elektronik/elektronik haberleşme mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisleridir.

EKB Uzmanlığı” eğitimini daha önce alan katılımcılar, bu eğitimi 10 yıllık yetki süresi içinde yeniden almamalıdır. EKB Uzmanlığı yetkisi iptal edilmiş kişiler tekrar yetkilendirme eğitimine katılamazlar.

2011-2017 yılları arasında EKB Uzmanı yetkisi alan kişiler EKB Uzmanlığı güncelleme eğitimi için tek günlük “BEP-TR 2 ORYANTASYON” eğitimi almalıdır. Bu eğitim için şubenize ayrıca talepte bulunmanız gerekmektedir.


KAYIT İÇİN GEREKENLER

- EKB Uzmanı Kayıt Formu (EK 4) -Belge için tıklayınız

- EKB Uzman Katılımcı Bilgileri Tablosu (EK 6) –Belge için tıklayınız.

- Oda Kimlik Kartı Fotokopisi (Mühendisler için)

- Oda Üyeliği bildirim Belgesi (Mühendisler için) (EK 4-A) –Belge için tıklayınız.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır.)

- Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “SMM belgesi” istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır. (BTB sahibi olmayan mimarlar ve SMM sahibi olmayan mühendisler eğitime katılabilmektedir, ancak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”] esasları kapsamında yetkilendirme ve sertifika alamamakta; ileride bu belgenin tamamlanması halinde sertifika başvurusunda bulunabilmeleri için hakları korunmaktadır.)

- Vergi Levhası (SMM belgesinden bulunan firmanın vergi levhası olmalıdır.)

- Vesikalık Fotoğraf

- 850 TL Kayıt Ücreti - Dekontu (Kayıt ücretinin aşağıdaki hesap bilgileri üzerinden şubemizin hesabına yatırılması gerekmektedir.)

Yapı Kredi Bankası - İzmir Şubesi

IBAN: TR 46 0006 7010 0000 0069 0813 12

Alıcı İsmi : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği


SINAVA GİRME VE SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Eğitim sonunda yapılacak sınava girebilmek için 24 saatlik eğitimin tamamına katılmak gerekmektedir. Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olanlar EKB Uzmanı belgesi almaya hak kazanır. Sınavdan başarısız olanların eğitim aldığı yıl içerisinde bir kez daha sınava girme hakkı vardır.

EKB Uzmanı Kayıt Formu
Oda Üyeliği Bildirim Belgesi
EKB Uzman Katılımcı Bilgileri Tablosu

ÖN KAYIT FORMU

Eğitim başvurusu yapmak için üye olmanız gerkemektedir.