ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI 2024

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI 2024

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 28 Haziran 2024

EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ: 30 Haziran 2024

EĞİTİM SAATİ: 3 Gün / 24 Saat

EĞİTİM ÜCRETİ: ₺ 6000 ₺

EĞİTMEN: Özgür Güller, Y. Mimar & Hande Odaman Kaya, Dr. Mimar

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI 2024


SERTİFİKA PROGRAMI

   

Hazırlayan

: Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)

Kurgulayan

: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı

Süre / Kredi

:24 saat / 15 kredi

Donanım

Katılımcılar için: Dizüstü bilgisayar (kablosuz internet bağlantısına elverişli)

Katılımcı Sayısı

:En az 15, en çok 25 kişi


Değerli Meslektaşlarımız;

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince zorunlu kılınan Enerji Kimlik Belgesi’ni düzenleme yetkisi veren “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı” sertifika programı Şubemiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili detayları bilginize sunarız.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI

Tarih: 28-29-30 Haziran 2024

Eğitimler İzmir Mimarlık Merkezi'nde yüz yüze gerçekleşecektir.


AMAÇ

Eğitimin amacı; 2007 yılında çıkarılan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve ilgili mevzuat kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından tanınan yetki ile “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” düzenlenmesi için, belirtilen koşullara uygun mimarlara “EKB Uzmanlığı” sertifikasının verilmesidir.


İÇERİK

    1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliği 
    2. İlgili Mevzuat;

a) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

b) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

c) Denetleme ve Ceza Yönetmeliği

3. Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemleri;

a) Bina Tipleri

b) Bina Geometrisi

c) Isıl Zonlar

d) Isı Geçişleri

e) İç Kazançlar

f) Aydınlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanması

g) Mekanik Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemler İçin Enerji İhtiyacı ve Tüketimlerinin Hesaplanması

h) Sıcak Su Sistemi

i) Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

j) Referans Bina ve Enerji Sınıfı

4. BEP-İS İşletim Sisteminin Tanıtımı

5. BEP-BUY Yazılımı Kullanılarak Örnek Binanın EKB düzenlenmesi (UYGULAMA)

6. SINAV


EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ HAKKINDA

SMGM kapsamında düzenlenen eğitim katılımcıları; “MO SMGM 2024 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”, “2024 Yılı SMG Uygulamaları” maddesi gereğince; mimar ise Mimarlar Odası’na, mühendis ise ilgili meslek Odasına üye olmalı ve geçmiş dönemlere yönelik olarak aidat borcu bulunmamalıdır.

EKB düzenleme yetkisi olan meslek grupları; mimar, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisleridir.

“EKB Uzmanlığı” eğitimini daha önce alan katılımcılar, bu eğitimi 10 yıllık yetki süresi içinde yeniden almamalıdır.

EKB Uzmanlığı yetkisi iptal edilmiş olanlar tekrar EKB Uzmanlığı yetkilendirme eğitimine katılamazlar,

2011-2017 yılları arasında EKB Uzmanı yetkisi alanlar, EKB Uzmanlığı güncelleme eğitimi için tek günlük “BEP-TR 2 ORYANTASYON” eğitimine alınmalıdır. Bu eğitim için şubenize ayrıca talepte bulunmanız gerekmektedir.


KAYIT İÇİN GEREKENLER

- EKB Uzmanı Kayıt Formu (EK 4)

-Oda Kimlik Kartı Fotokopisi Mühendisler için

- Oda Üyeliği bildirim Belgesi (EK 4-a) Mühendisler için

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır.)

- Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “SMM belgesi” istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır. (BTB sahibi olmayan mimarlar ve SMM sahibi olmayan mühendisler eğitime katılabilmektedir, ancak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”] esasları kapsamında yetkilendirme ve sertifika alamamakta; ileride bu belgenin tamamlanması halinde sertifika başvurusunda bulunabilmeleri için hakları korunmaktadır.)

- Vergi Levhası (SMM belgesinden bulunan firmanın vergi levhası olmalıdır.)

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

- 6000 TL Kayıt Ücreti

(Eğitim sırasında kullanılmak üzere katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını beraberinde getirmeleri, dizüstü bilgisayarlarında Eğitim Materyalleri’nin açılması için pdf okuyucu program bulunmalı ve BEP_BUY yazılımı Windows işletim sistem için Netframework’un en güncel versiyonlarının yüklü olması gerekmektedir.)


SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI

- 24 saatlik eğitimin tamamına katılmış olmak

- Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak


EKB Uzmanı Kayıt Formu
Oda Üyeliği Bildirim Belgesi
EKB Uzman Katılımcı Bilgileri Tablosu

KAYIT FORMU

Eğitim başvurusu yapmak için üye olmanız gerkemektedir.