Yaşadığımız Yıkımlara Rağmen Bilimi İtibarsızlaştıran Söylemlere İlişkin Zorunlu Açıklama

Yaşadığımız Yıkımlara Rağmen Bilimi İtibarsızlaştıran Söylemlere İlişkin Zorunlu Açıklama

TARİH: 15 Şubat 2023

YAŞADIĞIMIZ YIKIMLARA RAĞMEN BİLİMİ İTİBARSIZLAŞTIRAN SÖYLEMLERE İLİŞKİN ZORUNLU AÇIKLAMA


6 Şubat Depreminin ardından deprem riski taşıyan bazı bölgelerdeki kimi yerel yöneticilerin, kentsel dönüşüm ve yapıların yenilenmesi konusunda böylesi bir dönemde basına verdikleri demeçleri şaşkınlıkla izliyoruz.

Son yıllarda ülkemizdeki doğa olaylarının afete dönüşmesinde şehircilik ve mühendislik bilimlerinin temel ilkeleri ve uyarılarının dikkate alınmadığı defaten ortaya çıkmıştır. Bu tabloya rağmen bugüne değin sürdürülmüş olan hatalı kentleşme pratiklerine dair ezberleri tekrar etmek ülkemizi yeni felaketlere götürecektir. Depremde etkilenen 10 ilde yaşamsal ihtiyaçların yakıcı olduğu bu dönemde bu ihtiyaçların karşılanmasına odaklanmakla birlikte önümüzdeki süreçte yapılan yanlış açıklama ve yönlendirmelere ilişkin görüşlerimizi detaylı olarak paylaşacağız. Yerel yöneticileri bu süreçte üzerine çok düşünülmemiş, yıllardır farklı disiplinlerin uyarıyla çelişen ve toplumu yanıltıcı içerikteki açıklamalardan uzak durmaya davet ediyor, dirençli kentlerimizin yaratılması konusunda yapılacak tüm çalışmalara katkı koymaya açık olduğumuzu ifade ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ