Karaburun'dan ve Akdeniz Foklarından Elinizi Çekin!

Karaburun'dan ve Akdeniz Foklarından Elinizi Çekin!

TARİH: 21 Temmuz 2023

Karaburun'dan ve Akdeniz Foklarından Elinizi Çekin!

2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un doğal güzellikleri arasında yer alan ve Akdeniz Foklarının yaşam alanlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Koyu, "For You Otuz Beş" isimli işletme tarafından koya ve denize yerleştirilen demir kazıklar üzerine oturtulan demir platformla işgal edilmiştir.

Tesisin, 3621 sayıli Kıyı Kanunu'na aykırı olarak kayalıklara dikenli tel ve çit çekerek deniz bağlantısına engeller oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu yapılaşmanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 4. 5. ve 6. maddelerine (kıyı kenar çizgisi) aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Akdeniz foku (Monachus monachus) dünya üzerinde nesli tehlike altında olan en önemli 12 deniz memelisinden biridir. Nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz fokunun (Monachus 1779) monachus, Hermann Karaburun Yarımadası kıyılarında barındığı ve ürediği araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır.

"For You Otuz Beş" isimli işletme Ayıbalığı Koyunda bulunmakta olup bu koy aynı zamanda fokların ana üreme mağarasıdır. İşletme tarafından inşa edilen yapılar kıyı habitatının karakteristiğinin bozulmasına yol açmaktadır. Tesisin faaliyetlerinin çevre ve fokların üreme habitatları üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir.

Akdeniz foku (Monachus monachus) ülkemizde 1977 yılından itibaren resmen koruma altına alınmıştır. Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler şunlardır;

• (Barselona) Sözleşmesi (1981)

• (Bern) Sözleşmesi (1984)

• CITES (Washington) (1996)

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1996)

• Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol (2002)

Türkiye, tüm bu sözleşmelerle nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz foklarını (Monachus monachus, Hermann 1779) ve yaşam alanları olan kıyı alanlarını birlikte koruma taahhüdünde bulunmaktadır.

Nesli tehlike altında olan Akdeniz üreme fokunun dinlenme ve alanlarından olan Ayıbalığı Koyu'na kurulan ve Karaburun halkı tarafından da istenmeyen bu metal platform derhal kaldırılmalıdır. İşletme hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmalı ve başka bir bölgeye benzer benzer şekilde zarar verilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki Kıyı Kanununda da belirtildiği üzere "Kıyılar, herkesin eşit olarak serbest yararlanmasına açıktır."

Sonuç olarak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliği ile ilgili tüm mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olan faaliyet hakkında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun ve Belediyesi'ni ivedilikle işlem yapmaya ve yapılan işlemler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz.


Meslek Odaları olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ