Sevgili Üyemiz,

2020 yılı için Önerilen Mimarlık Hizmetleri Bedelleri önceki yıllarda olduğu gibi yapı alanları ve birim maliyet gruplarına göre hesaplanarak tablolar oluşturulmuş ve bu kitapçıkla birlikte kullanımınıza sunulmuştur.

Tablolarda yer almayan konularda “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi” ile “Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları” kitapçıklarından yararlanılacaktır.

“Önerilen Mimarlık Hizmetleri En Az Bedeli” olarak adlandırılan Tablo-1 ‘de 1,00 katsayı uygulanan bölgeler (İl Merkezi, Merkez İlçe Belediyeleri, Çevre İlçe Belediyeleri), Tablo-2’de 0,75 katsayı uygulanan bölgeler (İl Merkezi, Merkez İlçe Belediyeleri, Çevre İlçe Belediyeleri), Tablo-3’de 0,60 katsayı uygulanan bölgeler (Belde ve Köyler), Tablo-4’de 0,50 katsayı uygulanan bölgeler için yapının hesaplanan brüt alanı ile yapı birim maliyet sınıfının çakıştığı yerde bulunan değer, Mimari Proje ve Mimari Mesleki Kontrollük Hizmetleri’ne karşılık gelen toplam en az bedeli verecektir.

“Önerilen Mimari Fenni Mesuliyet Hizmet Bedeli” olarak adlandırılan Tablo-5’te 1,00 katsayı uygulanan bölgeler (İl Merkezi, Merkez İlçe Belediyeleri, Tablo-6’da 0,75 katsayı uygulanan bölgeler (İl Merkezi, Merkez İlçe Belediyeleri, Çevre İlçe Belediyeleri), Tablo-7’de 0,60 katsayı uygulanan bölgeler (Belde ve Köyler), Tablo-8’de 0,50 katsayı uygulanan bölgeler için yapının hesaplanan brüt alanı ile yapı birim maliyet sınıfının çakıştığı yerde bulunan değer, Mimari Fenni Mesuliyet Hizmetleri’ne karşılık gelen toplam en az bedeli verecektir.

Belediyelere göre bölge katsayıları da kitapçıkta yer almaktadır.

Tablolarda verilen değerler, bir adet yapı için hesaplanmıştır. Tekrar eden yapılarda “Mimari Proje”, “Mimari Mesleki Kontrollük” ve “Mimari Fenni Mesuliyet” yineleme katsayıları için “28 Haziran 2013 tarih 28691 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ’nden yararlanılması gerekmektedir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

2020 yılı için Önerilen Mimarlık Hizmetleri Bedelleri indirmek için tıklayınız.