UIA Çocuk Ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri Sonuçlandı

UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri Sonuçları Açıklandı

 

UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri Sonuçları...

Çocukların ve gençlerin mimarlığı anlamalarına yardımcı olan kişi ve kuruluşları onurlandırma amacıyla düzenlenen UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödüllerinin birincisi sonuçlandı. Yaklaşık 300 katılımcının başvurduğu ödül programında katılımcılar, 0-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere mimari tasarımı ve çevremizi oluşturan süreçleri öğretmek için tasarladıkları etkinlik ve ürünlerini sundular.

Ulusal değerlendirme sürecini takiben ondokuz ülke; okullar, kuruluşlar, yazılı ve görsel-işitsel medyadan oluşan 4 kategorideki adaylarını uluslararası jüriye ilettiler. Uluslararası jüri, aday gösterilen başvuruları değerlendirmek üzere 13–14 Nisan 2011 tarihlerinde biraraya gelerek her kategori için birer ödül sahibi belirledi. Başvuruların yüksek nitelikli projelerden oluşması nedeniyle jüri ayrıca dört katılımcıyı da mansiyon ödülüne değer buldu.

Okul 
Ödül: ‘Network for Architecture' - L.A.G (Almanya)
Mansiyon: ‘Trnovo Model of Basic Education + Learning'- Kindergarten Trnovo (Slovenya)

Kuruluş 
Ödül: ‘50 Activités pour Découvrir l'Architecture et l'Urbanisme' - Fédération des CAUE (Fransa)
Mansiyon: ‘Casa Sentires' - Fundacion Sentires, Triptopolis (Kolombiya)

Yazılı Medya 
Ödül: ‘WohnRaum' - Gerhard Weber and Pet Zimmerman (İsviçre)
Mansiyon: ‘La Ville Mode d'Emploi' - Carole Saturno and Perrine Belin (Fransa)

Görsel-İşitsel Medya
Ödül: ‘Architecture Series 1 – Workplaces' - Georges Nivoix + CRDP de Franche-Comté (Fransa)
Mansiyon: ‘NEXT Eco Web' - Next.cc (ABD)

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı, çocukların ve gençlerin mimarlık bilinçlerinin geliştirilmesinde rol alan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla, "UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri" adı verilen uluslararası bir ödül programı düzenliyor.

Ödül programının ulusal aşaması Mimarlar Odası tarafından düzenleniyor ve sekretaryasını Mimarlar Odası Ankara Şubesi yürütüyor. Ödüle başvurmak isteyen kişi veya kuruluşların, okul öncesinden 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençlerin mimarlık kent ve çevreyi oluşturan süreçlere yönelik farkındalıklarını arttırmak üzere tasarlanmış etkinlikler, programlar, yayınlar, filmler, ödül şartnamesinde belirtilen şekilde Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne iletmeleri gerekiyor.

"Daha iyi bir dünyayı tasarlamak"

Konuya dair açıklama yapın UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "UIA çocuk ve Mimarlık çalışma grubu, çocukların mimarlık, kent ve çevre farkındalığının geliştirilmesini, dünyanın geleceği açısından acil ve önemli bir hedef olarak görüyor. Bu konuda bilinçli olarak yetişen yurttaşların, ileriki yaşamlarında kentleri ve yaşam çevrelerini şekillendiren politik, ekonomik ve sosyal kararlarda seslerini duyurabilecek ve bu kararları etkileyebilecek bireyler olacaklarına inanıyor. Bu nedenle mimarlık örgütlerinin dışında mimarlık kent ve çevre farkındalıkları üzerine yapılan çalışmalar, yayınlar ve filmlerin teşvik edilmesi için Uluslar arası Altın küp ödülleri düzenleniyor. Uluslararası ödül programına katılmak için önce Ulusal kategoriye başvuruların yapılması gerekiyor. Türkiye'den ödül programına çocuklar için kent mimarlık ve çevre farkındalığı kazandırılmasına ilişkin çalışmalar yapan, okullar, kurumlar, dernekler, vakıflar, belediyeler, kitap yazan yazarlar, yayınevleri, filmler, film yapımcıları ve tv programcıları katılabilirler. Çocuklar için çocuklarla birlikte çocuklar tarafından daha iyi bir dünya tasarlamak için Altın küp ödüllerine katılımcıları bekliyoruz" dedi.

Son tarih 15 Şubat

Türkiye'de ödül programına adaylık dosyalarının Mimarlar Odası'na gönderilmesi için son tarihin 15 Şubat olarak belirlendiği belirten Candan, "UIA Altın Küp Ödülleri, katılımcıların yeni projeler üretmelerini öngören bir yarışma değil: Ağustos 2014 ile 15 Mart 2017 tarihleri arasında sürdürülmüş veya sonuçlandırılmış olan etkinlikler veya çalışmaları kapsıyor. Ödül verilecek kategoriler ise, okullar (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler), kuruluşlar (dernekler, vakıflar, müzeler) ve medya (yazılı basın, görsel/işitsel medya) olarak tanımlandı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ödül programında ulusal kesimler tarafından yürütülecek olan ilk aşamada, her ülkeden her kategori için birer aday seçilerek uluslararası jüriye önerilecek. İkinci aşamada ise uluslararası jüri ödül verilecek adayları belirleyecek. Sonuçlar Eylül 2017'de Seul'da gerçekleştirilecek olan 26. UIA Kongresi'nde sergilenecektir."

Takvim

  • Başvurular için son tarih: 15 Şubat 2017 
  • Jüri toplantısı: 1 Mart 2017 
  • Türkiye'den uluslararası aşamaya gönderilmesine karar verilen ödüllerin açıklanması, Mimarlar Odası ve diğer UIA Üye Kesimleri'nin ulusal jüri kararlarını UlA'ya bildirmeleri için son tarih: 15 Mart 2017 
  • Uluslararası ödül jürisinin toplanması ve ödül sahiplerinin açıklanması: Nisan 2017 
  • Seul Kongresi / Ödül töreni: Eylül 2017