UIA Çocuk Ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı kapsamında verilen ve Türkiye ayağı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülen ödüllere başvurmak için son tarih 15 Şubat 2017.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı, çocukların ve gençlerin mimarlık bilinçlerinin geliştirilmesinde rol alan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla, "UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri" adı verilen uluslararası bir ödül programı düzenliyor.

Ödül programının ulusal aşaması Mimarlar Odası tarafından düzenleniyor ve sekretaryasını Mimarlar Odası Ankara Şubesi yürütüyor. Ödüle başvurmak isteyen kişi veya kuruluşların, okul öncesinden 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençlerin mimarlık kent ve çevreyi oluşturan süreçlere yönelik farkındalıklarını arttırmak üzere tasarlanmış etkinlikler, programlar, yayınlar, filmler, ödül şartnamesinde belirtilen şekilde Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne iletmeleri gerekiyor.

"Daha iyi bir dünyayı tasarlamak"

Konuya dair açıklama yapın UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "UIA çocuk ve Mimarlık çalışma grubu, çocukların mimarlık, kent ve çevre farkındalığının geliştirilmesini, dünyanın geleceği açısından acil ve önemli bir hedef olarak görüyor. Bu konuda bilinçli olarak yetişen yurttaşların, ileriki yaşamlarında kentleri ve yaşam çevrelerini şekillendiren politik, ekonomik ve sosyal kararlarda seslerini duyurabilecek ve bu kararları etkileyebilecek bireyler olacaklarına inanıyor. Bu nedenle mimarlık örgütlerinin dışında mimarlık kent ve çevre farkındalıkları üzerine yapılan çalışmalar, yayınlar ve filmlerin teşvik edilmesi için Uluslar arası Altın küp ödülleri düzenleniyor. Uluslararası ödül programına katılmak için önce Ulusal kategoriye başvuruların yapılması gerekiyor. Türkiye'den ödül programına çocuklar için kent mimarlık ve çevre farkındalığı kazandırılmasına ilişkin çalışmalar yapan, okullar, kurumlar, dernekler, vakıflar, belediyeler, kitap yazan yazarlar, yayınevleri, filmler, film yapımcıları ve tv programcıları katılabilirler. Çocuklar için çocuklarla birlikte çocuklar tarafından daha iyi bir dünya tasarlamak için Altın küp ödüllerine katılımcıları bekliyoruz" dedi.

Son tarih 15 Şubat

Türkiye'de ödül programına adaylık dosyalarının Mimarlar Odası'na gönderilmesi için son tarihin 15 Şubat olarak belirlendiği belirten Candan, "UIA Altın Küp Ödülleri, katılımcıların yeni projeler üretmelerini öngören bir yarışma değil: Ağustos 2014 ile 15 Mart 2017 tarihleri arasında sürdürülmüş veya sonuçlandırılmış olan etkinlikler veya çalışmaları kapsıyor. Ödül verilecek kategoriler ise, okullar (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler), kuruluşlar (dernekler, vakıflar, müzeler) ve medya (yazılı basın, görsel/işitsel medya) olarak tanımlandı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ödül programında ulusal kesimler tarafından yürütülecek olan ilk aşamada, her ülkeden her kategori için birer aday seçilerek uluslararası jüriye önerilecek. İkinci aşamada ise uluslararası jüri ödül verilecek adayları belirleyecek. Sonuçlar Eylül 2017'de Seul'da gerçekleştirilecek olan 26. UIA Kongresi'nde sergilenecektir."

Takvim

  • Başvurular için son tarih: 15 Şubat 2017 
  • Jüri toplantısı: 1 Mart 2017 
  • Türkiye'den uluslararası aşamaya gönderilmesine karar verilen ödüllerin açıklanması, Mimarlar Odası ve diğer UIA Üye Kesimleri'nin ulusal jüri kararlarını UlA'ya bildirmeleri için son tarih: 15 Mart 2017 
  • Uluslararası ödül jürisinin toplanması ve ödül sahiplerinin açıklanması: Nisan 2017 
  • Seul Kongresi / Ödül töreni: Eylül 2017