2019 YILI BüRO TESCİL YENİLEME İçİN GEREKENLER

“İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları
• Vergi Dairesinden alınan faal mükellef yazısı (İnternet Vergi Diaresinden alınabiliyor)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)
• 600 TL. Büro Tescil yenileme (peşin –taksit yapılamıyor)
• 300TL. 2019 yılı üyelik aidatı

"Şirketler” İçin Yenileme Evrakları
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Yevmiye Defterinin 2018 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
• Ticaret Odası’ndan alınan güncel tarihli “HİSSE ORANINI GöSTEREN YAZI” fotokopisi (İnternetten alınabilir.)
• Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)
• 600 TL. Büro Tescil yenileme (peşin –taksit yapılamıyor)
• 300 TL. 2019 yılı üyelik aidatı

BüRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI
İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Dairesinden alınan faal mükellef yazısı (İnternet Vergi Diaresinden alınabiliyor)
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 600- TL Büro Tescil İlk Kayıt ücreti
• 100 - TL Mühür Bedeli
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 300 TL.)

"Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2019 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (ATSO'dan alınıyor)
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 600 – TL Büro Tescil İlk Kayıt ücreti
• 100 - TL Mühür Bedeli
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 300 TL.)