2017 Yılı Ödenti ve Belge Harçları Belirlendi

 

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık 2016 günü Ankara’da yapılan ve 44/15 no.lu toplantısında karara bağlanan 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları bedelleri belirlendi.

 

 

İlk kayıt ödentisi                                                    50,- TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL)                           264,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi           1.800,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                1.800,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                       500,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                    25,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                      30,- TL

SM / SMB mühürü ücreti                                        100,- TL

Mesleki denetim maktu ücretleri:

Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Ayrıca, Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2016 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.