2019 Yılı Ödenti ve Belge Harçları Belirlendi

 

 

 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları bedelleri belirlendi.

 

 

İlk kayıt ödentisi                                                            60,- TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                             300,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi           2.500,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                 2.500,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                            600,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                        30,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                           30,- TL

SM / SMB mühürü ücreti                                             100,- TL

Şantiye Şefliği belgesi ücreti                                       50,- TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                               50,- TL

Mimari Proje Mesleki Denetim Bedeli                        300,- TL

Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Ayrıca, Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2019 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.