2021 Yılı Ödenti ve Belge Harçları Belirlendi

 

 

 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları bedelleri belirlendi.

 

 

İlk kayıt ödentisi                                                           100,- TL

Yıllık üyelik ödentisi                                                       390,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi           3.000,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                 3.000,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                              900,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                             50,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                                50,- TL

SM / SMB mühürü ücreti                                                 125,- TL

Şantiye Şefliği belgesi ücreti                                         100,- TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                 100,- TL

Mimari Proje Mesleki Denetim Bedeli                       300,- TL

Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Ayrıca, Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2020 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.