ASİL ÜYELER

İlker Kahraman

Başkan

 

Yelda Tuna

Başkan Yardımcısı

 

Ayşe Banu Aydın

Sekreter Üye

 

Seçkin Kutucu

Sayman Üye

 

Merih Feza Yıldırım

Üye

 

Fazilet Zerrin Ayazoğlu

Üye

Heval Turan

Üye

 

YEDEK ÜYELER

Orhan Ersan

Zeynep Günseli Özşahin

Uğur Yıldırım

Bora Örgülü

Özüm Birgin

Ali Genç

Engin Yavuz