İZMİR MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ-4

İZMİR MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ-4

Pano sayısı 38: pano 

Pano Boyutları : 58x160 cm

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin, etkinlik alanı olan Aydın, Manisa, İzmir ve Uşak kentlerinde mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarlığın kamuoyu gündemine taşınması, mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve Şube-üye ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında başlattığı, İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programının dördüncüsü tamamlanmıştır.  İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri-4’e başvuran 22 eser arasından; 2 eser müelliflikle ilgili sorunları, 1 eser ise şube etkinlik alanı dışında bulunması sebebiyle programa kabul edilememiştir. Bir eser yalnızca sergi için başvuruda bulunmuştur. Ödül programına alınmaya hak kazanan 18 eser, işlevleri açısından; konut ve yaşam çevresi (8), eğitim yapıları ve çevresi (3), satış ofisi (1), spor salonu (1), müze (1), ticari (1), kamu hizmet binası (1), ofis (1), turistik tesis (1) şeklinde dağılım göstermektedir. Sergileme ve ödül programına alınan 18 eser; tasarım fikri, tasarım dili, yapım kalitesi, mekân kalitesi, sunum, tasarım-uygulama sürecindeki tutarlılık, kullanıcı konforu, çevresel faktörlere karşı davranışı üzerinden değerlendirilmiştir.

Ödül programına katılan 18 eser, mimari özellikleri, mekânsal kaliteleri, çevreleriyle kurdukları ilişki ve katkıları ile birlikte proje anlatım ve biçimleri açısından değerlendirilmiştir.

Mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi görevini önemseyerek hareket eden Seçici Kurul, değerlendirme sonucunda İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri-4’ün, T-EVİ ve müellifi Onur Teke’ye verilmesine; yapıya ödül plaketi çakılmasına, yapının mimar ve işverenine birer ödül plaketi verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

2014 yılında tamamlanan T-Evi, tasarım-uygulama-yaşam sürekliliğini kurmadaki tutarlılığı; yerellik romantizmine düşmeden yer ve yerellikle kurduğu ilişkideki becerisi; araziye yerleşme şekli ve peyzajı yoluyla çevresi ile yarattığı uyum; ara mekân oluşturmadaki başarısı ile iç ve dış mekânlar arasında oluşturduğu  akışkanlık; iklime gösterdiği duyarlılık; sürdürülebilirliği sağlamak için  önerdiği rasyonel çözümler; ve bunların sonucunda ortaya çıkan mekânsal kalitesi ile fikrinin ifadesindeki net sunumu bakımından ödüle değer bulunmuştur.

İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri-4 Seçici Kurulu, BARBAROS EVİ ve müellifi Onurcan Çakır’a, alçakgönüllü yaklaşımı; içinde bulunduğu çevresel faktörlere gösterdiği duyarlılık; doğrudan ve sade tasarım dili ile Jüri Özel Ödülü verilmesine karar vermiştir.

Seçici Kurul, Bornova Belediyesi Tarih Öncesi Yaşam Müzesi ve müellifi Evren Başbuğ’a kamusal bir yapı programına getirdiği yorum ve uygulama düzeyindeki denemelerin teşviki amacıyla Jüri Özel Ödülü verilmesine karar vermiştir.