''2014 İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'' Sergisi

''2014 İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'' Sergisi

Pano sayısı 30: pano 

Pano Boyutları : 58x160 cm

 

Sergi İçerik:Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin, etkinlik alanı olan Aydın, Manisa, İzmir ve Uşak kentlerinde mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarlığın kamuoyu gündemine taşınması, mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve Şube-üye ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında başlattığı, İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programının üçüncüsü tamamlanmıştır. 2014 İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’ne başvuran 17 eser arasından; 2 eser yalnızca sergi için başvuruda bulunmuş olup, 15 eser ödül programına alınmaya hak kazanmıştır. Başvuran eserler, işlevleri açısından; konut ve yaşam çevresi (6), yönetim yapısı (1), fabrika ve idari yapı (2), ofis (1), otel ve çevre düzenlemesi (2), eğitim yapıları ve çevresi (2),  cami (1), müze (2) olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. 

2014 dönemi İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Seçici Kurulu görüşmeleri sırasında, özellikle sergi programının şube etkinlik alanında elde edilen her türlü mimari uygulamanın belgelenmesi, değerlendirilmesi ve Mimarlar Odası Arşivi’ne kazandırılması anlamında önemli olduğunu vurgulamıştır. Ödül programına katılan 15 eser, mimari özellikleri, mekânsal kaliteleri, çevreleriyle kurdukları ilişki ve katkıları ile birlikte proje anlatım ve biçimleri açısından değerlendirilmiştir. Ödül programına katılan eserlerde restorasyon, tadilat, işlev yenileme alanlarında sayısal artış olduğu gözlenmiştir. Söz konusu alanlardaki katılımlarda, eski yapı - yeni yapı ilişkisi gibi, eserin katkılarını ortaya koyan açıklama ve gösterimlerin sunum panolarında eksikliği düşündürücü olmuştur. Yapının ortaya çıkış süreci ve çevresiyle kurduğu ilişki benzeri önemli konularda proje anlatım ve ifade eksikliklerinin yer yer diğer proje sunumlarında da varlığı, projelerin anlaşılmasında güçlük oluşturmuştur. 

Mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi görevini önemseyerek hareket eden Seçici Kurul, iki eleme sonrasında ve yerinde yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 2014 İzmir Mimarlık Sergisi Ödülü’nün, Key Otel ve proje müellifi Derya Akdurak’a verilmesine; yapıya ödül plaketi çakılmasına, yapının mimar ve işverenine birer ödül plaketi verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.