''Modern ve Bellek: Silinen İzler'' Sergisi

''Modern ve Bellek: Silinen İzler'' Sergisi

Küratör: Emel Kayın
Koordinatör: Naciye çıracı
Metinler: Emel Kayın
Grafik Tasarım: Güler özsakarya Ertan
Arşiv Asistanı: Betül Ceylan

Pano sayısı : 30 pano 
Pano Boyutları : 73,5x135 cm

Sergi İçerik:
İçinde yaşadığımız coğrafyadaki izleri 18.-19. yüzyıl evresine kadar takip edilebilen modernleşme sürecinin Cumhuriyet dönemindeki serüveninin bile yaklaşık bir yüzyıl ötesine gidebildiğini düşünmek, "modern" denildiğinde bir "bellek" meselesi ile karşı karşıya olunduğunu kabullenmeyi gerektirmektedir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1922 yangınının yarattığı tahribat kadar sosyo-ekonomik yapısındaki radikal dönüşümlerle de yüzleşmek zorunda kalan İzmir kenti, "geride kalan" ve "süreç içinde oluşan" tarihsel-mekânsal belleğini gereğince koruyamamıştır. Kentin 20. yüzyıl boyunca hem önemli modernist inşalarla hem de ciddi yıkımlarla karşı karşıya geldiğini saptamak mümkündür. 

çağımızın evrensel kabullerinde "belleğin korunması" modern bir tavırdır ve bu tavır çağdan çağa aktarılması gereken bir "insan hakkına" karşılık gelmektedir. "Modern ve Bellek: Silinen İzler" sergisi, sözü edilen kabulden yola çıkmakta ve kendi içinde alt evreler oluşturarak gelişen modern yönelimin yitik nirengi noktalarının peşinde bir yolculuk yaratmayı amaçlamaktadır. Bellek kurucu modern mimarlık yapıtlarının kentsel gelişme süreçlerinde yok olma haline odaklanan bu seçim, modernliğimize dair bir sorgulama hali olarak da görülebilir.