''İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası'' Sergisi

''İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası'' Sergisi

Küratör: Yasemin Sayar, Hümeyra Birol Akkurt, Feyzal Avcı özkaban
Koordinatör: Zübeyda özkan
Metinler :Yasemin Sayar, Hümeyra Birol Akkurt, Feyzal Avcı özkaban 
Grafik Tasarım: Güler özsakarya Ertan
Fotoğraflar: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Arşivi
(Berk Altınışık, İlker özdel, Deniz Güner, Ahmet Giliz, Cemal Emden)

Pano sayısı : 18 pano 
Pano Boyutları : 73,5x134 cm


Sergi İçerik:
Yüzyıl dönümü ile birlikte, 20. Yüzyılın entellektüel, sosyal, teknolojik ve sanatsal gelişimine tanıklık eden yakın tarihli kültürel mirasının koruma, onarım ve yeniden kullanım sorunlarının yerel ve evrensel boyutlarda tartışmaya açılmasıyla, ''korunması gereken bir kültür varlığı olarak 20. Yüzyıl mimarlığı'' kavramı, mimarlık gündeminin ana tartışma eksenlerinden birini oluşturmuştur. Türkiye'de ise bu konudaki çalışmalar, ülkemizin 20. yüzyıl kentsel ve mimari birikiminin büyük bölümünün Cumhuriyet dönemi içinde oluşturulmuş olması nedeniyle ''Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası'' tanımı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bilimsel kurumların çalışmalarının yanı sıra Mimarlar Odası'nın akademik tartışmaları beslemek ve daha da önemlisi ''kültür mirası'' kavramının dönüşen boyutunu topluma kavratmak amacıyla yürüttüğü '' Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi Projesi'' bu bağlamda bir kamuoyu oluşturulması sürecini başlatmıştır. Ancak kentlerin hızla dönüşüm geçirdiği günümüzde en hızlı yok olan ya da biçim değiştiren yapı stokunu da Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının oluşturduğu göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Kentlerimizde bu döneme ait mimari birikimin, bir bölümü kullanıcılarının bilinçsiz müdahaleleriyle tahrip edilmiş, bir bölümü kentsel ranta direnemeyerek yok edilmiş, kalan bölümü ise yok olma tehdidi altında varlığını sürdürmektedir. Bu çerçevede İzmir kenti ele alındığında, kentin Cumhuriyetten günümüze geçirdiği mekânsal dönüşümün benzer bir tablo ortaya koyduğu görülmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık ürünlerinin kentimizdeki izlerini okutmayı amaçlayan bu sergi, 1920-1970 dönemine odaklanmaktadır.