Güngör Kaftancı Mimarlığı Sergisi:  Modern Mimarlığın Yarım Yüzyıllık Serüvenine Tanıklık

Güngör Kaftancı Mimarlığı Sergisi: Modern Mimarlığın Yarım Yüzyıllık Serüvenine Tanıklık

Küratör: Emel Kayın
Koordinatörler: Zübeyda özkan - Tuba çakıroğlu
Metinler: Emel Kayın
Grafik Tasarım: Güler özsakarya Ertan
Araştırma Asistanı: Naciye çıracı

Pano sayısı : 33 pano 
Pano Boyutları : 73,5x134 cm

Sergi İçerik:
Mimarlık eğitimini, mimarlığın ve kentlerin modern çizgisinin evrilerek dönüştüğü 20. yüzyılın ortalarında, İstanbul Teknik üniversitesi gibi gelişmelerin merkezinde olan bir kurumda gerçekleştiren; ardından da çalışmalarını İzmir'de sürdüren Güngör Kaftancı, meslek hayatını, modern mimarlığın Türkiye'deki yarım yüzyıllık serüveninin tanığı, katılımcısı ve izleyicisi olarak geçirmiştir. 1930'lardan başlayarak ülkedeki ilk örneklerini veren ve 1950'lerde de Uluslararası Stil olarak varlığını somutlaştıran Modernizm, Güngör Kaftancı'nın gönülden benimsediği ve meslek hayatı boyunca sadık kaldığı bir yaklaşımı oluşturmuştur. Bu süreç mimar açısından, tasarım boyutunda taklitçi olmamaya çalışarak "evrensel" ve biçimci olmamaya çalışarak "yerel" ile ilişkilenmeyi önemseyen bir arayış olarak yaşanırken; mesleki örgütlenmelerde üstlendiği görevler, mimarlığa, kente ve topluma ilişkin kaygılarını anlattığı yazıları, kentleri ve yapıları derinlemesine dolaştığı yurtiçi ve yurtdışı gezileri, onun mimarlığını ve mimarlık üzerinden kurduğu dünya görüşünü zenginleştirmiştir. Böyle bakıldığında, Güngör Kaftancı'nın meslek hayatını, modern mimarlığın son yarım yüzyıllık serüvenine yönelik bir tanıklık olarak da nitelemek mümkündür. 

"Güngör Kaftancı Mimarlığı: Modern Mimarlığın Yarım Yüzyıllık Serüvenine Tanıklık" sergisi, Güngör Kaftancı'nın yapıtlarını ve mimarlığa bakışını ortaya koyarken; 1940'lar sonu, 1950'ler başı İstanbul kenti ve İstanbul Teknik üniversitesi ortamından, ülkenin sosyo-ekonomik, politik, kültürel gelişmeleri paralelinde dönüşen İzmir'in farklı dönemleri ve bugününe uzanan çeşitli izlenimleri yansıtmaya da çalışmıştır.