Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 03/07/2017 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

23.05.2014 TARİHLİ GENELGE KAPSAMINDAKİ İMAR YöNETMELİKLERİ

Sorular ve Yanıtlar

Bakanlık Sunumları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Genelge