Yıllara göre Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri aşağıdaki gibidir.