Mimarlar Odası Seçimine Doğru

Mimarlar Odası Seçimine Doğru

Değerli Üyemiz,

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak 43. çalışma döneminin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yaklaşan Genel Kurul ve seçim sürecinin, bu dönemin değerlendirilmesi ve yeni döneme dair adaylıkların ve ilkelerin açıklanması ile Mimarlar Odası’na ve mimarlara yakışan demokratik bir rekabet içerisinde geçmesini diliyoruz.

Ülkemizin en şeffaf kurumlarından biri olan TMMOB ve bağlı Odalardan Mimarlar Odası’nın tüm etkinlikleri ile mali tabloları üyelerine ve kamuoyuna açık olarak Genel Kurullarda tartışılmakta, Dönem Raporları basılı olarak ve internet ortamında yayınlanmaktadır. Ayrıca Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri tarafından şubelerimiz yılda en az 2 defa mali ve idari açıdan denetlenmektedir. Bununla da yetinilmemekte, Şubemiz kendi mali danışmanımız tarafından da denetlenmektedir.

Ancak özellikle mali raporların yorumlanmasında kimi zaman bilgi eksikliği ile kimi zaman da kasıtlı olarak manipülasyonlar yapılabilmekte, özellikle Genel Kurul ve seçim dönemlerinde bu manipülasyonlar yoğunlaşmaktadır. Bu dönemde de özellikle personellerimizin maaşları, kıdem tazminatları ve diğer iş kanunundan doğan hakları özelinde yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığına üzülerek şahit olmaktayız. Özellikle, güncel 2016-2018 dönemine değil de, 2014-2016 dönemine dair ithamların, kişilerden ziyade Odamızın kurumsallığını ve güçlü duruşunu hedef aldığını düşünmekteyiz. Bu nedenle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Odamızın saygınlığına ve şeffaflığına gölge düşürecek hiçbir girişimi hoş görmeyeceğimizi belirtiriz.

Bir önceki (42.) döneme dair bütün iş ve işlemleri içeren Çalışma Raporu ve Mali Rapor-Bütçe geçen Oda Genel Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve hakkında oy birliği ile olumlu karar alınmıştır. Bununla birlikte, şeffaflık anlayışımız ile meslektaşlarımızın konunun aslını ve doğrusunu bilme hakkına olan saygımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde alınan izin kapsamında aşağıdaki hususları bir kez daha açıklama gereği duyuyoruz.

 Şöyle ki;

1-Hizmet sözleşmesi kapsamında tam gün çalışan yönetim kurulu sekreteri dışında, Yönetim Kurulu üyeleri odadan aylık ve benzeri ücret almamaktadır.

2-TMMOB Mimarlar Odası SGK’lı çalışanlarının tümü herhangi bir yönetici/çalışan ayrımına tabi tutulmaksızın Genel Merkezimiz işverenliği altında çalışmakta olup tüm çalışma hakları iş sözleşmeleri ile belirlenmiştir.

3-İş akdi emeklilik nedeniyle sona eren Odamız çalışanlarının Anayasa ve İş Kanunu ile güvence altına alınmış ve sözleşmeden doğan bütün hakları Genel Merkez tarafından alınan karara istinaden ödenmektedir.

4-İşçilik alacakları speküle edilen Yönetim Kurulu sekreter üyemizin kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin ücretlerinin ödenmesi diğer tüm çalışanlar için yürütülen Odamızın bütçe uygulama esasları ile ilgili prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışan söz konusu dönemde 5.235,63 TL aylık net ücret almakta olup, 23 yıllık çalışması karşılığı hak ettiği kıdem tazminatı dönemin kıdem tazminat üst sınırı olan 3438 TL/Yıl üzerinden hesaplanarak Genel Merkez tarafından ödenmiştir. 

5- İş akdi ile SGK primi ödenerek çalıştırılan çalışanlarımız için yapılan işçilik ödemeleri dışında yönetici tazminatı adı altında herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Biliyoruz ki, kuruluşundan beri toplumun ve mimarlığın hizmetinde olan Odamızı, ülke ortamının olağanüstü zor koşullarında yaptığı etkinliklerin, kamu ve meslek yararı için gösterdiği çabaların, yapabildiklerinin ve yapamadıklarının konuşulduğu bir Genel Kurul süreci ileriye taşıyacaktır. Ülke siyasi ortamımızda sıklıkla gördüğümüz ve eleştirdiğimiz, düzeysiz tartışma ve yöntemlere başvurmaksızın, nitelikli mimarlığın, mesleğin tartışıldığı, ülke, kent, çevre, doğal-kültürel değerler konularında sorumluluklarımızın konuşulduğu bir seçim dönemi dileğimizi vurguluyor gelecek dönem yönetimine aday olan tüm ekiplere başarılar diliyoruz.

Tüm üyelerimizi 20 Ocak 2018 tarihinde toplanacak Genel Kurulumuza ve 21 Ocak 2018 tarihinde yapılacak seçimlere katılmaya, bu vesile ile bir kez daha davet ediyoruz.

 

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu