E-Defter Kullanım Zorunluluğu

E-Defter Kullanım Zorunluluğu

Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar Ve Basit Usule Tabi Mükelleflerin; Defter - Beyan Sistemi Aracılığıyla Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması, Vergi Beyannamesi, Bildirim Ve Dilekçelerin Elektronik Ortamda Verilebilmesi Zorunluluğu Ve Elektronik Ortamda Belge Düzenlenme İmkanı Getirilmiştir.

(486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile:

  • Serbest meslek erbabının,
  • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin,
  • Basit usule tabi olan mükelleflerin,

Defter - Beyan Sistemi (Sistem) aracılığı ile;

  • Kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,
  • Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,
  • Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi,
  • Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi,

uygulaması getirilmiştir.

Sisteme kayıt zorunlu olmakla birlikte kayıt https://www.defterbeyan.gov.tr/ adresinden gerekli bilgiler doldurulup yapılacaktır. 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır. Söz konusu zorunluluğa ait tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/gelir%20idaresi.pdf