Bornova’daki Askeri Arazilerin İmara Açılmasına Yargı Dur Dedi

Bornova’daki Askeri Arazilerin İmara Açılmasına Yargı Dur Dedi

Bornova, Doğanlar’da yapılacak olan ve İTO Başkanı Ekrem Demirtaş’ın satın aldığı, toplu işyeri yapmaya hazırlandığı 135 bin 750 metrekarelik eski askeri alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.03.2016 tarihinde onaylanan imar planının yürütmesini İzmir 4.İdare Mahkemesini durdurdu.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası'nın imar planının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada karar verdi. Mahkeme, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin de müdahil olduğu davada, söz konusu arsanın imar planının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda bu planla yeşil alan miktarının azaltılmış olduğu kararını verdi. Planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Bornova Doğanlar’da bulunan ve kısa süre önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından TOKİ’ye devredilen askeri alanlar yapılaşmaya açıldı. Yapımı devam eden İzmir-İstanbul Otoyolu bitişiğinde, Bornova Stadı yakınındaki milyarlarca liralık araziye 2016 yılında özel plan hazırlayan bakanlık, büyük kısmı yeşil alan olan eski askeriye bölgesini imara açmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bornova Doğanlar Hacılarkırı Caddesi’nde yaptığı bu parsele özel imar değişikliği yargıya taşındı.

KAMU YARARINA AYKIRI

Bornova’da yoğunlukla sanayi tesislerinin yer aldığı ve hızla gelişen konut yatırımlarına ev sahipliği yapan yerleşim bölgelerinden Doğanlar’da yapılan bu değişikliğin iptali için mahkemeye giden meslek odasının talepleri, İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Bakanlıkça hazırlanan planlarda kamu yararı olmadığına hükmeden mahkeme, yapılan düzenleme ile yeşil alanların azaltıldığını, imar değişikliğiyle birlikte yoğun bir yapılaşma getirildiği, kamusal alanların ranta açıldığı gibi gerekçelerle planların tamamı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. İdare Mahkemesi alanda süren inşaat hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak, imar düzenlemesinin telafisi güç zararlar doğurabileceği sebebiyle tüm işlemlerin iptal etti.