1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren ”Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ne ilişkin sizler tarafından iletilen sorular sınıflandırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ilettik.

1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren ”Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ne ilişkin sizler tarafından iletilen sorular sınıflandırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ilettik.

1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren ”Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ne ilişkin sizler tarafından iletilen sorular sınıflandırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ilettik.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 3 Kasım Cuma günü gerçekleşen, yerel yönetim temsilcilerinin ve Mimarlar Odası temsilcisinin katıldığı toplantıda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde çelişkiye düşülen konular tartışıldı. Gün boyu süren çalıştayın ilk oturumunda, katılan temsilcilerden yönetmeliğe ilişkin sorular alındı, ikinci oturumunda ise sorulan sorular değerlendirilerek Bakanlığa iletilmesi gereken sorular belirlendi.