YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN ve ŞANTİYE ŞEFLERİNİN YAPI RUHSATI İLE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİ İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN ve ŞANTİYE ŞEFLERİNİN YAPI RUHSATI İLE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİ İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN ve ŞANTİYE ŞEFLERİNİN YAPI RUHSATI İLE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİ İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

Resmi Gazete`nin 28 Temmuz 2017 Cuma günü yayımlanan 30137 no`lu sayısında, Yönetmelik değişikliği ile YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİBELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİ`nin 5. Maddesinin 7. fıkrasındaki; "(7) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmak ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür" düzenlemesindeki "yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür" ibaresi çıkarılarak yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalama yükümlülüğü kaldırıldı.

Ayrıca, mevcut Yönetmeliğin 10. Maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "(11) Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür" düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı. Değişiklik ile şantiye şefinin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalama zorunluluğu kalmadı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ

BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER

  

ESKİ YÖNETMELİK MADDELERİ

DEĞİŞİKLİK (28.07.2017)

Madde 5:

(7) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmak ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür.

 

(7) “Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.” olarak değiştirilmiştir.

 

Madde 10:

(11) Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür.

 

Yürürlükten kaldırılmıştır.