"Akatünvel Sanatında Üç Ressam" Nafi Çil, Figen Yeşilpınar ve Engin Dirikal Resim Sergisi İzmir Mimarlık Merkezi'nde Açıldı

"Akatünvel Sanatında Üç Ressam" Nafi Çil, Figen Yeşilpınar ve Engin Dirikal Resim Sergisi İzmir Mimarlık Merkezi'nde Açıldı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Akatünvel Sanatında Üç Ressam" Nafi Çil, Figen Yeşilpınar ve Engin Dirikal Resim Sergisi açılışı 16 Mayıs Salı günü İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşti. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alpaslan açılış konuşmasını Nafi Çil ile birlikte yaptı. Sergi, Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde düzenlenen 16. Alsancak Şenliği programında da yer aldı.

Nafi Çil'in anlatımıyla bu sergi,  “Akatünvel” sanatçılarının bireyselliklerini yansıtmaktan çok paylaştıkları bir manifestonun, bir estetik anlayışın, bireysel alanda görünüşe çıkan ortak özelliklerini sergilemeyi amaçlamaktadır. Topluluğun estetik anlayışına denk, plastik dilin görünür olan bir ön yüzü ve kategorileri vardır. Bunlar, “Arkaik-Soyut” biçim, “Taş Dokusu”, “Nötr Renk”, “Dinginlik ve Sadelik” olarak sıralanabilir.  Bir de akatünvel sanat felsefesinin sezinlenebilir görünmez olan arka yüzü vardır. Bu arka yüz “Çağdaş İnsan Varlığı” kavramıdır. “Akatünvel” için “Çağdaşl›k”, sonlu ile sonsuz aras›ndaki yitik birliği “Yaratma Eylemi” yoluyla gidermek bilinci ve girişimidir.

16 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında İzmir Mimarlık Merkezi'nde izleyiciyle buluşan "Akatünvel Sanatında Üç Ressam"  resim sergisi süresince, Nafi Çil, 22,23,24,29,30,31 Mayıs ve 6,7,8,9 Haziran günleri12.00-18.00 saatleri arasında kitaplarını imzalamak için 2. katta yer alan sergi salonunda olacaktır.