İzmir İli, Çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması Duyurusu

Deniz-güneş-kum, termal-sağlık, sörf, kültür ve tarih turizmi açısından çok büyük bir potansiyele sahip çeşme İlçemizin merkez sahilinde yol, kaldırım, kent mobilyaları, yeme-içme mekanları ile bina cephelerinin yörenin özelliklerine, niteliklerine ve potansiyeline uygun yeni bir tasarım mantığı içerisinde ele alınması ve mimari bir kimlik ve bütünlük kazandırılması amacıyla gerek denizden karaya yaklaşımda gerekse karadan bakışta bir albeni yaratılmasına imkan verecek bir kentsel tasarım geliştirilmesi arzu edilerek "İzmir İli çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması" düzenlenmiştir. 

Yarışma; çeşme Belediyesi, çeşme Kaymakamlığı, İzmir Ekonomi üniversitesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin katkı ve katılımları ile İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Projelerin son teslim tarihi 25.06.2012'dir.

Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışma şartnamesi ile birlikte verilecek tüm belge ve dokümanlar, dosya boyutlarının büyüklüğü nedeniyle, internet portalında, yer alamamaktadır. Şartname alan katılımcılara DVD olarak verilecektir.

Yarışma Raportörlüğü irtibat numaraları:
ümit çiçek    0232-4984682 
Hitay Baran    0232-4984234 
Cansu Günaydın    0232-4984333

öNSöZ

"Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurulmuştur." Tarihin babası sayılan Herodot, bu sözlerle över İyon kentlerinin kurulduğu coğrafyayı. 

Felsefenin, temel bilimlerin, astronominin yeşerdiği bu coğrafya aynı zamanda düzenli kentleşme adına da ilkleri ve örnekleri barındırır. Hemen yanı başımızda yer alan Priene antik kenti, ana caddeleri dik kesen sokakları ve düzenli yapı adaları ile Hippodamik planın en iyi örnekleri olarak kabul edilir. Düzenli kentleşmenin doğduğu Kıyı Ege ve Ege Adalarını içine alan coğrafyada günümüze doğru "Ege tipi konut mimarisi" gelişmiştir. Sivil mimarinin bu göze hoş gelen ve kentsel yaşamla uyumlu konut tipinin en iyi örnekleri Yunan Adalarında korunurken, ne yazık ki Kıyı Ege'nin birçok sahil kasabası günümüzün rant baskısı altında modern, betonarme yapılara teslim olmuştur. 

çeşme Merkez Sahili de sözkonusu rant baskısına maruz kalmakla birlikte çeşme Belediyesi'nin kararlılığı sayesinde mümkün olabildiğince koruna gelmiştir. Ancak korunmakla birlikte çeşme'de de özgün kentsel mimari ve özgün bir kentsel siluetten söz etmek mümkün değildir. 

Bu nedenle çeşme için yeni bir bakış açısına ve yeni tasarım yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bugüne kadar denize kıyısı olmasına rağmen sahil kasabalarına ve liman kentlerine karadan bakılarak günlük ihtiyaçların ve sorunların giderilmesine yönelik uzun vadeli sonuçlara ulaşmak mümkün olmayan kentsel planlamalar yapılmıştır. Artık farklı bakış açıları geliştirilerek denizden karaya bakılması, günlük ihtiyaçlara çözüm bulan uygulamalardan kurtularak uzun soluklu kentsel planlama ve tasarımlar yapılması ve yaşanılan mekanlarda estetik kaygıların da giderilmesinin düşünülmesine ihtiyaç vardır.

İzmir'in en batısında yer alan yarımadaya ismini veren çeşme; deniz-güneş-kum, termal-sağlık, sörf, kültür ve tarih turizmi açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. çeşme, Muğla'nın Bodrum ilçesinin ardından son yıllarda yaz sezonun gözde mekanlarından biri haline gelmiştir. çeşme İlçesi, aynı zamanda, Batı Anadolu'nun Ro-Ro gemileri ile İtalya'ya, Sakız Adası üzerinden ise denizyolu ile Avrupa'ya açılan kapısıdır. Diğer taraftan Batı'nın Anadolu'ya ve Asya Kıtasına giriş kapısıdır. Dolayısıyla çeşme İlçemiz, bir anlamda ilk karşılaşma ve uğurlama noktasıdır. 

çeşme Belediyesi, çeşme Kaymakamlığı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi üniversitesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi bir araya gelerek bu denli zengin niteliklere ve potansiyele sahip çeşme'nin merkez sahilinde yol, kaldırım, kent mobilyaları, yeme-içme mekanları ile bina cephelerinin yörenin özelliklerine, niteliklerine ve potansiyeline uygun yeni bir tasarım mantığı içerisinde ele alınması ve mimari bir kimlik ve bütünlük kazandırılması amacıyla gerek denizden karaya yaklaşımda gerekse karadan bakışta bir albeni yaratılmasına imkan verecek bir kentsel tasarım geliştirilmesini arzu ederek "İzmir İli çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması" düzenlenmesine karar vermiş ve yarışmanın maliyetlerini İzmir Ticaret Odası üstlenmiştir. 

Yerel yönetim, Meslek Odaları ve üniversite işbirliğinde geleceğe bir iz bırakmak amacıyla ortak akıl ile hayata geçirilen proje, sözkonusu fikir projesi yarışması ve yarışma sonucunda seçilen projenin uygulanması ile birlikte alanında bir örnek oluşturacaktır. Fikir projesi yarışması sonucunda seçilen projenin uygulanmasında başarı sağlanmasının ardından çeşme Merkez Sahilinde başlatmış olduğumuz proje, ilçe merkezinin iç kısımlarına doğru etap etap yaygınlaştırılacaktır.

Yarışmanın ve elde edilen sonuçlarının uygulanması ile birlikte projemizin, başta sahil kasabaları ve liman kentleri olmak üzere diğer kentler için bir örnek ve cesaret noktası olması; kentsel ve mimari anlamda estetik kaygıları ön planda tutan kentsel planlamaları ve mimari tasarımları tetiklemesi başlıca arzumuzdur.

"İzmir İli çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması"nın tüm katılımcılar ve çeşme İlçemiz için iyi bir deneyim ve kalıcı bir çalışma olması dileklerimizle…

Ekrem DEMİRTAŞ
İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

YARIŞMANIN ADI: 
çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekânların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI
İzmir'in en batısında yer alan yarımadaya ismini veren çeşme ilçesi, taşıdığı yüksek turizm potansiyeline karşın gerek fiziki mekânları gerek kimliğini yansıtabilecek mimari algısı gerekse kendine özgü bir imgeyi bugüne kadar kente yansıtamamıştır. çeşme ilçesini bulunduğu coğrafyada emsallerine göre ön plana çıkaracak mekânsal bir imge ve işlevsel bir düzenleme yarışmanın konusudur. Yarışma konusu alanının, ilçenin tümünü etkileyecek bir başlangıç noktası olacağı düşünülmektedir.

YARIŞMA ALANININ SINIRLARI
Güneyde İzmir-çeşme Otoyolundan ilçe merkezine girişte ilçe otobüs garajının yer aldığı T kavşaktan itibaren; batıda çeşme Limanı İdari Bina Girişi, kuzeyde Tekke Koyuna kadar (Tekke Koyu hariç); doğuda Kokar Tepe mevkiinde denizden sahile bakıldığında cepheden görünen 3047 Sokak ve istinat duvarı; 105 Sokağa bakan cepheler dahil 28 hektarlık alan. 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya, mimarlar ve şehir plancıları, ilgili oda üyesi olmak koşulu ile katılabilirler. Bu meslek gurupları tek başlarına katılabilecekleri gibi ilgili tasarım ve sanat disiplinlerini de kapsayan bir ekip olarak da katılabilirler. 

Yarışmacıların, şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmaları gerekmektedir. Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Ayrıca;
¢    Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
¢    Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
¢    Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
¢    Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Yukarıda anılan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın İlanı    27.04.2012
Son Soru Sorma Tarihi    13.05.2012
Yanıtlar İçin Son Tarih    16.05.2012
Projelerin Son Teslim Tarihi    25.06.2012
Jürinin Toplanacağı Tarih    04.07.2012
Yarışma Sonuçları İlan Tarihi    Jüri değerlendirme sonuçlarının bitiminde 

(İzmir Ticaret Odası internet portalında, çeşme Belediyesi resmi internet sitesinde ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi internet sitesinde)
Sergi Açılışı, Kolokyum, ödül Töreni Tarih ve Yeri    Sergi ve kolokyum tarihi ile yeri, yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır

JüRİ üYELERİ VE RAPORTöRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JüRİ üYELERİ
İnci SEZER BECEL    T.C. çeşme Kaymakamı
Faik TüTüNCüOĞLU    T.C. çeşme Belediye Başkanı
Ekrem DEMİRTAŞ    İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan TOPAL    Mimar-Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut üNAL    Yüksek Mimar/Şehir Plancısı

ASİL JüRİ üYELERİ
Tamer BAŞBUĞ (Jüri Başkanı)    Mimar
Prof. Dr. Gülsüm BAYDAR    Mimar-İzmir Ekonomi üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. çınar ATAY    Şehir Plancısı- Dokuz Eylül üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi
Füsun TAYLAN    Mimar-çeşme Belediyesi İmar Müdürü 
Şükrü KOCAGöZ    Mimar

YEDEK JüRİ üYELERİ
ADI    UNVANI
Murat çAĞIL    Y. Mimar- çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU    Şehir Plancısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi
D. Turgut çIKIŞ    Mimar 

RAPORTöRLER VE RAPORTöR YARDIMCISI
Dr. Hitay BARAN
(Raportör)    Şehir Plancısı-İzmir Ticaret Odası Şehircilik Müdürü
ümit çİçEK
(Raportör)    Arkeolog- İzmir Ticaret Odası Şehircilik Müdürlüğü
Cansu GüNAYDIN
(Raportör Yardımcısı)    Mimar- İzmir Ticaret Odası Şehircilik Müdürlüğü

öDüLLER 
Birincilik ödülü:    50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)
İkincilik ödülü:    30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası)
üçüncülük ödülü: 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)
Mansiyon (5 adet) 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)

Satınalma için jüri emrine 15.000 TL (On beş bin Türk Lirası) verilmiştir. Jüri istediği sayıda satınalmayı yapabildiği gibi bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbesttir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Yarışmacılar, şartname ve eklerini İzmir Ticaret Odası Yarışma Raportörlüğünden, İzmir Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü'ne yatırılacak 100 TL (YüzTürkLirası) karşılığında alabilirler. 

Şartname ve ekleri yarışmacılara yalnızca DVD olarak verilecektir.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
1.    Yarışma Şartnamesi (PDF)
2.    Yarışma Alanı Uydu Görüntüsü (JPG)
3.    Hâlihazır Harita (ölçek: 1/1.000), (DWG)
4.    Yürürlükteki çevre Düzeni Planı (ölçek: 1/25.000) (JPEG)
5.    Yürürlükteki Nazım İmar Planı (ölçek: 1/5.000) (JPEG)
6.    Yürürlükteki Uygulama İmar Planı ve Plan Notları (ölçek: 1/1000) (PDF)
7.    Kadastral Harita (ölçek: 1/1000) (PDF)
8.    Sit Alanı Sınırları ve Tescilli Yapılar Paftaları (PDF)
9.    Kentsel Tasarım ve Odak Alan Düzenleme Alan Gösterimleri (JPG)
10.    Yarışma Alanı Arazi Kullanım Verileri (PDF)
11.    Bina Cephe Rölöveleri (2/3'lük alanda) (PDF)
12.    Onay Aşamasında olan çeşme Merkez Kale Koruma Alanı ve Kentsel SİT Alanı Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı Arazi Kullanım Bilgileri 2011 (JPG)
13.    Fotoğraf Albümü (JPG)
14.    Mevcut Trafik Düzeni (PDF)
15.    İzmir Ticaret Odası çeşme İlçe Raporu 2008 (PDF)
16.    Arazi Kullanım Bilgileri (EXCEL) 

YARIŞMAYI DüZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı    İZMİR TİCARET ODASI
Adresi    Atatürk Cad. No: 126 (35210) Pasaport-İZMİR
İrtibat Telefon Numarası    0232-4984682 
0232-4984234
02324984333
Faks Numarası    0-232-498 46 95
Web Adresi    http://www.izto.org.tr
Elektronik Posta Adresi    sehircilik@izto.org.tr