Uluslararası Meslek Örgütlerinin, İktidarın Meslek Alanına ve Meslek Odalarına Çağdışı Müdahalelerine Karşı Uyarıları Sürüyor!

05.07.2012 PERŞEMBE saat:10.00 

ülkemizde son yıllarda yeni yapılandırma çalışmaları adı altında “çağdaş, katılımcı, çok sesli demokrasi” söylemleri sürdürülürken; “otokratik-rantçı” bir anlayış doğrultusunda köklü geçmişi olan meslek alanı ve örgütlenmelerine yönelik iktidarın çağdışı müdahaleleri karşısında meslek insanlarının, örgütlenmelerinin, duyarlı toplum kesimlerinin ve uluslararası mimarlık örgütlerinin uyarıları artmaktadır...

Meslek alanımızı ve örgütlenmemizin etkinliklerini kısıtlayan düzenlemelerin hızla gündeme gelmesi ve Meslek Odalarına karşı iktidar ve kimi çevrelerin, "işlevsizleştirme, sindirme ve tasfiye" çabalarının sistematik biçimde sürdürülmekte olması ulusal olduğu kadar uluslararası meslek örgütlerinde de tepkiyle karşılanmaktadır.

Uluslararası meslek örgütleri tarafından yayınlanan metinlerde meslektaşlarımız, duyarlı tüm kesimler ve yurttaşlarımızla birlikte sürdürmekte olduğumuz, mesleki ve demokratik hakların korunması ve sağlanması, mimarlık ve kent değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararının gözetilmesi yönündeki çabalarımızı destekleyen görüşlere vurgu yapılmaktadır.

Bu bağlamda Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Başkanı Albert Dubler, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Başkanı Selma Harrington, Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Başkanı Andre Bekhazi, Almanya Federal Mimarlar Odası Başkanı Sigurd Trommer tarafından hükümete ve çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mektup göndermişlerdir.

Yukarıda belirttiğimiz konularla ilgili olarak 5 Temmuz 2012 saat 10.00’da Mimarlar Odası Genel Merkezi 5.katında gerçekleştireceğimiz basın toplantımıza katılımınızı dileriz…

Saygılarımızla.

TMMOB MİMARLAR ODASI