İstanbul Tasarım Bienali Kapılarını Açıyor

 

İstanbul Tasarım Bienali, kentsel tasarım, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, moda tasarımı, yeni medya tasarımı gibi başlıca alanlar ve ilgili tüm yaratıcı ürün ve projeleri kapsıyor. Bienalde “Kusurluluk” teması çerçevesinde hazırlanan 108 proje, iki farklı sergide izleyicileri bekliyor. 

KUSURLULUK
İstanbul Tasarım Bienali’nin teması, Londra Tasarım Müzesi Direktörü ve aynı zamanda İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu üyesi olan Deyan Sudjic’in önerisi ile “Kusurluluk” (Imperfection) olarak belirlendi. Küratörler Emre Arolat ve Joseph Grima bu temayı ayrı ayrı yorumlayarak, bağımsız çalışmalarla iki farklı yaklaşım sundular. 

BİENALDE NELER VAR?
Bienalde iki ana serginin yanı sıra kentin farklı noktalarına yayılan akademi programı, atölye çalışmaları sergileri, seminer programı, yaratıcı film kuşağı gösterimleri, paralel katılımcı etkinlikleri ve tasarım yürüyüşleri gerçekleştirilecek. 

MUSİBET
Küratör: Emre Arolat
İstanbul Modern
10.00—18.00
(Her Perşembe 10.00—20.00)
Arolat, sergisinin küratöryal çerçevesini iki ana başlık altında kurgulayarak şimdiki zamanın İstanbul’unu kentsel ve mimari tasarım bağlamında ele almayı hedefliyor. “Dönüşüm” başlığı altında, son dönemde İstanbul’da gündemde olan kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri ile bu projelerin ortaya çıkardıkları toplumsal gerginlikler, dünyadaki diğer örnek kentlerle karşılaştırarak irdelenecek. “Anti-Bağlam” başlığında ise ağırlık merkezinde İstanbul’un bulunduğu bir coğrafi palette yerel ve küresel aktörler tarafından üretilen düşünceler, yeni dünyanın evrensel kabulleri ve yeni teknolojilerdeki değişimler ile mimari ve moda tasarımı pratikleri arasındaki paralellik tartışılacak.

ADHOKRASİ
Küratör: Joseph Grima 
Galata özel Rum İlköğretim Okulu
10.00—19.00
(Her perşembe 10.00—20.00)
Grima, İstanbul Tasarım Bienali’ni bir sergileme platformu yerine laboratuar olarak değerlendirerek bienalde yer alacak sergisini, tasarım dünyasında son dönemde yaşanmakta olan devrimsel değişimlerin bir sahnesi haline getirmeyi amaçlıyor. Son dönemdeki en belirgin değişikliklerden biri olan, son kullanıcının artık tasarım ve üretim sürecinin bir parçası olma konseptinden yola çıkan Grima’nın sergisi, tasarımcı, kullanıcı, üretici arasındaki geleneksel ilişkilere ve ağır işleyen bürokratik süreçlere meydan okuyan, dinamik karmaşık ve yenilikçi bir yapıya sahip olacak.

BİENAL BİLETLERİ
Bienal Bileti: Tam 20 TL öğrenci 10 TL (tek kişi için, iki mekânda, tek kullanım için geçerli)
Sınırsız Tasarım Bienali Bileti: 50 TL (iki kişi için, iki mekânda sınırsız kullanım için geçerli)
Tasarım Yürüyüşü Bileti: 20 TL

Biletler, Tasarım Bienali mekânlarından, İKSV’den (Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane, İstanbul) ve Biletix’ten (Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi (216) 556 98 00 ve www.biletix.com) alınabilir. 

Bienal mekânları pazartesi günleri kapalı olacaktır. (15 Ekim 2012 ve 12 Kasım Pazartesi günleri hariç.)

Bienal kapsamındaki tüm etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için istanbultasarimbienali.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.