Sürdürülebilir Yapı Tasarımı/12-13 Kasım 2012

 

PROGRAM

12 Kasım 2012, Pazartesi

09:00-10:00 KAYIT

10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Murat BARKAN, Yaşar üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tayfun TANER, Yaşar üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı 

10:30-12:00 Davetli Konuşmacı - Nils LARSSON (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)
IISBE, Uluslararası Yeşil Sürdürülebilir Yapılı çevreler Girişimi Yöneticisi

12:00-13:00 öĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00 Sponsor Sunumları (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)

14:00-14:30 KAHVE ARASI

14:30-17:00 DAVETLİ KONUŞMACI - Dr. KEN YEANG (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)
Bio klimatik yapı uzmanı, Mimar

18:00 AçILIŞ YEMEĞİ (Yemek Fişi, gün içinde 50TL ücret karşılığı Konferans Kayıt Masasından temin edilebilir.)

13 Kasım 2012, Salı

09:00-09:30 Ahmet AYYILDIZ (T. C. çEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı) (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)

09:30-10:30 DAVETLİ KONUŞMACI - Hüdai KARA (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)

10:30-11:00 DAVETLİ KONUŞMACI - Begüm KüLTüR (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)

11:00-11:15 KAHVE ARASI 

11:15-12:00 1A. OTURUM (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)
SüRDüRüLEBİLİR YAPIM SİSTEMLERİ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tayfun TANER
" Yaşam Döngüsü Maliyeti Yaklaşımına İlişkin Süredurumun Aşılması İçin Kuramsal Bir Model önerisi
E. ülkeryıldız, S. Kale
" Beton Yapıların Karbon Ayak İzi
A. V. Orhon, M. Altın
" Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kapsamında Alüminyum Malzemenin Yapı Sektöründe Kullanımı ve çevresel Etkileri 
ç. B. Dikmen, A.B. Gültekin

11:15-12:15 1B. OTURUM (Selçuk Yaşar Kampüsü Cep Sineması)
ENERJİ ETKİN TASARIM KRİTERLERi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gülnur BALLİCE
" Bina Sertifikalama Sistemlerinde (LEED ve BREEAM) Yeşil Yapı Malzemesi Seçimi ve Puanlaması
N. Benli Yıldız, A. Beycioğlu, S. Subaşı

" Atık Yönetimi çerçevesinde Katı Atıkların Değerlendirilmesi
A. M. Ayten

" Sürdürülebilir Yapı Tasarımında Biyoharmoloji Biliminin Yeri ve önemi 
C. E. Ekinci

" Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Uluslararası çevresel Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Endüstri Yapıları Açısından Değerlendirilmesi
H.Koç

12:00-13:00 öĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00 DAVETLİ KONUŞMACI - Prof.Dr. Ardeshir Mahdavi (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)
Viyana Teknoloji üniversitesi, Yapı Fiziği ve Yapı Ekolojisi Bölüm Başkanı

14:00-14:15 KAHVE ARASI

14:15-15:15 2A. OTURUM (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu) 
EKO-ETKİNLİK(Eco-efficiency)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevil SARIYILDIZ
" Basitleştirilmiş Konut Enerji Simülasyon Programı KEP-SDM'nin BESTEST (Building Energy Simulation Test) Prosedürü ile Test Edilmesi
G.Gökçen Akkurt, C. D. Şahin, S.Takan

" Ulusal Zorunluluk; Enerji Kimlik Belgesi ve BEP-TR Yazılımı
N. özeler Kanan, İ. Ayçam, F. Beyhan

" Mimari Tasarım ölçütlerinin Konutların Enerji Performansına Etkisi: İzmir'de bir Alan çalışması
Z.T.Kazanasmaz, İ. Uygun, G.Akkurt, C.Turhan, K.E.Ekmen

" Düşey Güneş Kırıcı Elemanların Akustik Açıdan Optimizasyonuna Yönelik Bir Hesap Yöntemi
O. çakır, N. T. Bayazıt

14:15-15:15 2B. OTURUM (Selçuk Yaşar Kampüsü Cep Sineması)

GELENEKSEL YAPI TASARIMINDA SüRDüRüLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ebru AYDENİZ
" Tarihi Yapılarda Sürdürülebilir Ekler
N. Köşklük Kaya

" Geleneksel Konutların Sürdürülebilir Yapı Tasarımı ölçütleri Bağlamında İrdelenmesi
O.T.Yurdugüzel, Z.özçetin
" Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Kapsamında Geleneksel Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliğinin Sorgulanması 
ç. B. Dikmen, Z. özçetin

15:15-15:30 KAHVE ARASI

15:30-16:30 Sponsor Sunumları (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)

16:30-18:00 3A. OTURUM (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)
SüRDüRüLEBİLİR CEPHE TASARIMI 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ebru ALAKAVUK
" Bitkilendirilmiş Cephe Sistemi Detaylarının İrdelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir çalışma
S. Güzelçoban Mayuk, N. Serter, E. Yüksel

" Ekolojik Mimari Kabuk ve Ekosistem Arasında Bir Simbiyoz Arayışı: Mutualist Kabuk
C. Boyacıoğlu, A. Aydın

" Tek cam, çift cam ve Fotovoltaik Panel Entegre Edilmiş Trombe Duvarlı Sistemlerin Kıyaslaması
B. Kundakcı Koyunbaba, Z. Yılmaz

" Bina Cephelerinde Uygulanmakta Olan Güneş Kontrolü Araçlarının Tasarım Kriterleri ve çağdaş Uygulamalar Bağlamında Değerlendirilmesi
K. Sevinç Kayıhan, C. Aydın İpekçi, T. Esin

" Binalarda Kullanılan Fotovoltaik Bileşenlerin Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi
M. Altın, A.V. Orhon

16:30-18:00 3B. OTURUM (Selçuk Yaşar Kampüsü Cep Sineması)
EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİ
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Seçkin KUTUCU
" Toplu Konut Sunumları ve Sürdürülebilirlik Dengesi 
S.F. Aydın Gök, N. COŞGUN

" Biyomimetik Mimarlık Kavramının Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi 
F. Tuğrul, K. Savaşır

" Binalarda Rüzgar Enerjisi Kullanımı: Yel Değirmeninden Gökdelene…
K. Savaşır

" Sürdürülebilir AVM Yapılarında Enerji Etkinliğinin önemi ve Türkiye'deki Uygulamalar 
ö. Gündüz, K. Savaşır

" Yüksek Yapılarda Sürdürülebilirlik One Bryant Park Binası örneği
H. Begeç

" İskandinav ülkelerinde Karbon Nötr Yapıların İncelenmesi 'Yeşil Fener' Projesi
S. N. Sarıaydın
18:00-18:30 Kapanış (Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu)