ACI KAYBIMIZ

Mimarlar Odas� �stanbul B�y�kkent �ubesi II. Ba�kan�, 
Mimarl�k Vakf� Kurucu �yesi, 
Mimarl�k M�zesi Y�netim Kurulu Ba�kan�, 
Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) T�rkiye Temsilcisi,
Uluslararas� Mimarlar Birli�i(UIA) Konsey �yesi,
Bo�azi�i �niversitesi ve Bah�e�ehir �niversitesi ��retim �yesi,
"�al��kanl�k, �zveri ve Dayan��ma"n�n Simgesi
De�erli Hocam�z,
Prof. Dr. Mimar H. H. G�nhan Dan��man'� Kaybetmenin Derin �z�nt�s� ��indeyiz.

T�m Meslekta�lar�m�z�n, Dostlar�n�n ve Ailesinin Ba�� Sa� Olsun.

Cenazesi, 19 Ocak 2009 Pazartesi G�n� Saat 10:00'da Bo�azi�i �niversitesi'nde Yap�lacak T�renin ve Arnavutk�y Tevfikiye Camii'nde K�l�nacak ��le Namaz�n�n Ard�ndan Zincirlikuyu Mezarl���'nda Defnedilecektir.