İstanbul Gezisi

17-18 OCAK 2009

I. ALTERNAT�F
�CRET:
2 K���L�K ODADA K��� BA�I : 190.00 YTL ( 35.00 TL x 6 Taksit)
SINGLE ODA : 220.00 YTL (40.00 TL x 6 Taksit)

�CRETE DAH�L H�ZMETLER:
�zmir / �stanbul / �zmir Lux Otob�s ile ula��m hizmeti
�stanbul�da 4* Marble Hotel vb. otelde 1 gece oda+kahvalt� baz�nda konaklama
Zorunlu Sigorta ( Otob�s koltuk sigortas�na ek olarak )
�stanbul�da gezilecek m�ze ve �ren yerlerine �zel otob�sle ula��m.
Otob�s kaptan�n�n konaklama, kahvalt�, ��le ve ak�am yemekleri
Salvador Dali Sergisi giri� �creti
K�pr� ge�i� ve otopark �cretleri
Rehberlik hizmeti

NOT: Yukar�da belirtilen �cretler Otob�ste 30 ki�i garantili olmak ko�ulu ile verilmi�tir. �cretlerimize KDV dahildir.

�CRETE DAH�L OLMAYAN H�ZMETLER
Otelde yapaca��n�z ekstra harcamalar. ( Minibar, telefon, vs�) 
��le ve ak�am yemekleri.
Programda belirtilmeyen m�ze ve �ren yeri giri� �cretleri.

SON BA�VURU 09 OCAK 2009 CUMA SAAT 17.00
BA�VURU � PASTORAL TUR
TEL � 0 232 465 29 70 / 71
CEP 0 532 482 20 15
0 533 661 47 74

Talat pa�a Bulvar� No: 14 / 3 Alsancak � �ZM�R
Tel: 0. 232. 465 29 70 / 71 Fax: 0. 232. 465 20 72
info@pastoraltour.com www.pastoraltour.com

II. ALTERNAT�F ( U�AKLA )
�CRET:
2 K���L�K ODADA K��� BA�I : 150.00 YTL ( 28.00 TL x 6 Taksit ) + U�AK
SINGLE ODA : 180.00 YTL ( 33.00 TL x 6 Taksit ) + U�AK

�CRETE DAH�L OLAN H�ZMETLER:
�stanbul�da 4* Marble Hotel vb. otelde 1 gece oda+kahvalt� baz�nda konaklama
Zorunlu Sigorta ( Otob�s koltuk sigortas�na ek olarak)
�stanbul Atat�rk Havaliman� / Otel / �stanbul Atat�rk Havaliman� aras� �zel otob�s ile transfer.
�stanbul�da gezilecek m�ze ve �ren yerlerine �zel otob�sle ula��m.
Otob�s kaptan�n�n ��le ve ak�am yemekleri
Salvador Dali Sergisi giri� �creti
Otopark �cretleri
Rehberlik hizmeti

�CRETE DAH�L OLMAYAN H�ZMETLER
�zmir / �stanbul / �zmir Pegasus Hava Yollar� ile ula��m hizmeti 125.00 TL
( U�ak bilet �creti teklifin yap�ld��� g�n i�in ge�erli olup, kesin rezervasyon esnas�nda �cretlerde de�i�iklik s�z konusu oldu�unda taraf�n�za yans�t�l�r.)
Otelde yapaca��n�z ekstra harcamalar. ( Minibar, telefon, vs�) 
��le ve ak�am yemekleri.
Programda belirtilmeyen m�ze ve �ren yeri giri� �cretleri.
Ak�am yeme�i ve di�er herhangi bir gece organizasyonu i�in ula��m hizmeti.

SON BA�VURU 09 OCAK 2009 CUMA SAAT 17.00
BA�VURU � PASTORAL TUR
TEL � 0 232 465 29 70 / 71
CEP 0 532 482 20 15
0 533 661 47 74

NOT: Yukar�da belirtilen �cretler Otob�ste 30 ki�i garantili olmak ko�ulu ile verilmi�tir. �cretlerimize KDV dahildir.

Talat pa�a Bulvar� No: 14 / 3 Alsancak � �ZM�R
Tel: 0. 232. 465 29 70 / 71 Fax: 0. 232. 465 20 72
info@pastoraltour.com   www.pastoraltour.com