İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

26 Kasım 2020 tarih ve 31316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"ı bilginize sunarız.

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/20201126-5.pdf