Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik

25 Kasım 2020 tarih ve 31315 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk-2007/1)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i bilgilerinize sunarız