İzmir Mimarlık Merkezi Deprem Sonrasında Yoğun Çalışmalar İçin Merkez Haline Getirildi

İzmir Mimarlık Merkezi Deprem Sonrasında Yoğun Çalışmalar İçin Merkez Haline Getirildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak depremin gerçekleşmesinden birkaç saat sonrasından itibaren konu ile ilgili yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmaların sistemli olarak, güçlü bir iletişim içinde ve mümkün olduğunca hızlı şekilde devam edebilmesi için, İzmir Mimarlık Merkezi bir kriz üssü olarak haline getirildi ve TMMOB İlk Koordinasyon Kurulu ile ortak olarak ve birlik üyesi diğer meslek odaları ile birlikte faaliyetler burada yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında ilk aşamada; TMMOB İzmir İKK ile birlikte, İzmir’deki mevcut yapıların hasar durumlarının tespit edilebilmesi ve haritalandırılabilmesi amacıyla bir web sitesi kurulmuştu (izmirdepremi.ushahidi.io/posts/create/3). Bu web sitesi aracılığı ile kentliler, yapılarının hasar durumlarını web sitesinde yer alan basit bir form aracılığıyla ve yapı fotoğraflarıyla birlikte kaydederken; İzmir Mimarlık Merkezi’nde bu veriler, oluşturulan hasar tespit haritasına kaydediliyor.

Merkezimizde güncel ve sürekli olarak, TMMOB gönüllüleri ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında; hasar verileri ve tüm diğer odalar ile Odamıza yapılan müracaatlar bir araya getirilerek sahada hasar tespit çalışmalarını sürdüren TMMOB ekibi ile koordinasyon sağlanıyor. Yapıların hasar tespiti ile eş zamanlı olarak, depremde mağdur olan kentlilerimizin ihtiyaçları öğreniliyor ve dayanışma içinde sürecin yapıcı bir şekilde aşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak kentimizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından, oluşan hasarların bir an önce giderilmesi ve yapıcı çözümler gerçekleştirilmesi; kentimizde gelecekte böylesi bir felaketin tekrar yaşanmaması için alınabilecek önlemler ile ilgili çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz.