Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte ve Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte ve Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik

24 Ekim 2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

"Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik YApılmasına Dair Yönetmelik", "109 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı" ve "Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların TEspitine İlişkin ilke Kararı" içeriklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2020/10/20201024-8.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2020/10/20201024-7.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2020/10/20201024-2.htm